Trys svečiai

Trys svečiai

Moteris išėjo iš savo namų ir pamatė kiemelyje prie gatvės
tris senukus su ilgomis baltomis barzdomis. Ji nepažino jų, bet tarė:
"Tikriausiai, mes nepažįstami, bet jūs, ko gero, alkani. Prašau, užeikit į namus ir pavalgykit."
"O vyras namie?",- paklausė jie.
"Ne",- atsakė ji. "Jo nėra."

"Tada mes negalime užeiti", atsakė jie.

Vakare, kada jos vyras grįžo namo, moteris papasakojo, kas nutiko.
"Eik ir pasakyk jiems, kad aš namie, ir pakviesk juos į vidų!",- pasakė vyras.
Moteris išėjo ir pakvietė juos.
"Mes negalime užeiti visi trys", atsakė jie.

"Kodėl gi?", nustebo ji.

Vienas iš senukų paaiškino:
"Jo vardas - Turtas",- tarė jis, rodydamas į vieną iš savo draugų.
"Šito vardas - Sėkmė, o mano vardas - Meilė".
Po to pridūrė:
"Dabar eik namo ir pasitark su vyru, kurį iš mūsų jūs norite matyti savo namuose".
Moteris nuėjo ir papasakojo vyrui viską, ką išgirdo. Jos vyras labai apsidžiaugė.
"Кaip puiku!",- tarė jis.
"Jeigu jau reikia nuspręsti,- pakvieskim Turtą. Tegul įeina ir pripildo mūsų namus turtais!"
Jo žmona paprieštaravo: "Brangusis, kodėl mums nepakvietus Sėkmės?"
Jų dukrelė, sėdėdama kampe, viską girdėjo. Ji pribėgo prie tėvų su savo pasiūlymu:
"O gal geriau mums pasikviesti Meilę? Juk tada mūsų namuose įsiviešpatautų meilė!"
"Sutikime su mūsų dukrele",- pasakė vyras žmonai.
"Eik ir paprašyk Meilės tapti mūsų svečiu".
Moteris išėjo ir pasiteiravo trijų senukų:
"Kuris iš jūsų Meilė? Užeikite į mūsų namus ir būkite mūsų svečiu".
Senukas, vardu Meilė, pasuko link namo. Kiti du senukai nusekė paskui jį.
Nustebusi moteris paklausė Turto ir Sėkmės:
"Aš pakviečiau tik Meilę, kodėl gi jūs einate iš paskos?"
Senukai atsakė: "Jeigu jūs būtumėt pakvietę Turtą arba Sėkmę, kiti du būtų pasilikę gatvėje, bet kadangi pakvietėte Meilę, tai kur ji eina - mes visada sekame iš paskos.
Ten, kur yra Meilė, visada yra ir Turtas, ir Sėkmė!!"

TODĖL AŠ JUMS LINKIU:
- Jeigu grauš širdgėla – linkiu ramybės ir atleidimo.
- Jeigu apims abejonės – linkiu pasitikėjimo.
- Jeigu nuvargsi ir pasijusi išsekęs – linkiu supratimo, kantrybės ir atgaivos.
- Jeigu apims baimė – linkiu meilės ir didvyriškumo.
Dabar gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų:
1) uždaryti šitą puslapį arba
2) pakviesti Meilę, pasidalindamas šia istorija su tais, kurie tau rūpi.
Tikiuosi, pasirinkai antrą variantą.
Ir mano variantas – Nr. 2, nes tu gavai šiuos palinkėjimus!
Trys svečiai

Jeigu tu su visu rimtumu priimi meilę, tai ir ji su visu rimtumu priims tave.
Viskas LABAI paprasta :)
Meilės Jūsų namams !

is ineta

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit
Information
Would you like to leave your comment? Please Login to your account to leave comments. Don't have an account? You can create a free account now.


Į viršų