ATEITIES MEDICINA – ENERGINE INTEGRUOTA TRADICINE IR NETRADICINö MEDICINA » Savęs Pažinimas

ATEITIES MEDICINA – ENERGINE INTEGRUOTA TRADICINE IR NETRADICINö MEDICINA

Akademikas JURGIS BREDIKIS
Gydome, bet dažnai neišgydome. Manęs tokia situacija
nestebina. Juk iki šiol neturime sveikatos teorijos, nes
modernus mokslas nesugeba atsakyti i klausimus: „Kas yra
žmogus?“, „Kas yra sveikas žmogus?“ ir „Kas yra sergantis
žmogus?“ Tad kaip galima išspręsti sveikatos ir nesveikatos
problemas?!
Visų pirma reiktų atsakyti į klausimą: „Kas yra gyvybe, iš kur
ji?“ Juk nepažindami kokios nors mašinos nesugebesime jos
išsaugoti ar pataisyti.PAGRINDINE GYVYBINĖ ENERGIJA - Qi (kinų),
PRANA (indų). Jos šaltinis – VISATA.
 ŽMOGAUS VITALINĖ ENERGIJA - TRADICINĖJE
MEDICINOJE YRA SUSIJUSI SU PENKIOMIS
STICHIJOMIS/

SVEIKATA – KŪNO, DVASIOS IR SIELOS DARNA
ENERGINIO BALANSO FONE.
SIELA
INTELEKTAS
EGO
PROTAS
JAUSMAI
KŪNAS
VISKAS, KAS NE NATŪRALU, PRIEŠTARAUJA HARMONIJAI SU
GAMTA ARDO ENERGIJOS BALANSĄ IR SVEIKATĄ.
ENERGINIS DISBALANSAS – LIGŲ PRIEŽASTIS IR
PAGRINDAS
Francą Antoną MESMERĮ reikėtų laikyti energinės medicinos
pradininku. Jis beveik prieš 200 metų skelbė, kad žmogus skleidžia
magnetinius fluidus. Fizikai nepripažino žmogaus magnetizmo ir jį
pasmerkė, tačiau jo idėjos suderinamos su Einšteino reliatyvumo
teorija ir postmoderniaja fizika.
Nuo Niutono mechanistinės medicinos link holistinės
SVEIKA BŪKLĖ – NEUTRALI – LIGOS
ŽMOGUS – ENERGINĖ VISATOS DALIS, PRIIMANTI
APLINKOS VIRPESIUS IR PATI JUOS GENERUOJANTI,
PRADEDANT NUO ŠIRDIES ELEKTROMAGNETINIO
LAUKO IR BAIGIANT LĄSTELöMIS
MATERIJOS IR ENERGIJOS STRUKTŪRINIME LYGYJE YRA
KVANTAS IR PATVIRTINTA ENERGIJOS IR MATERIJOS
VIRSMO VIENO Į KITĄ GALIMYBö.
KVANTINE (VIBRACINE) MEDICINA – ATEITIES MEDICINA.
Ji remiasi faktais, kad visi gyvų organizmų biologiniai
procesai susiję su išorės ar vidaus energoinformaciniais laukais.
Nauji mokslo pasiekimai (kieto būvio fizika ir
chemija), kvantinė fizika ir mechanika, biologiniai
atradimai ir kt.) padeda kitaip suvokti Rytų šalių
filosofiją ir mediciną.
 Aukšto galingumo spektroskopiniai metodai (SQUID
ir kt.), magnetometrai ir fotometrai, termografin÷
aparatūra, įvairūs skeneriai ir kt. leidžia
užregistruoti energinių signalų emisiją ir absorbciją
molekulėse bei biomagnetinius lauku/
Nobelio premijos laureatas SZENT-GYORGYJ
anksčiau įrodęs, kad proteinai yra puslaidininkai,
1988 metais paskelbė, kad molekulės bendrauja
elektromagnetiniame lauke, pernešdamos energiją.
ŽMOGAUS ENERGETIKA turi būti SUPRANTAMA NE KAIP
JONŲ JUDEJIMAS (KAITA), O ELEKTROMAGNETINIŲ
SIGNALŲ PLITIMAS ORGANIZME
 Ląstelės guli ant
polimerizuoto
glikoproteinų sluoksnio,
kuris turi elektroninių
ir fotoninių savybių ir
yra idealus
informacijos nešiklis.
 Molekulės turi
spyruoklės formą ir
būdamos išsidėsčiusios
tam tikra tvarka, veikia
kaip antenos.
Vidinė komunikacija
tarp ląstelių, audinių
ir organų vyksta
subatominiame lygyje
elektromagnetiniais
signalais didesniu
greičiu nei nervų ir
cheminiais molekulių
signalais.
 Tai paaiškinama
ypatinga visą mūsų
kūno tarpląstelinę
erdvę užpildančia
matrik
Jungiamasis audinys
supa kiekvieną
ląstelę, sudaro
apvalkalus
raumenims, nervams,
kraujagyslėms,
limfiniams takams ir
kt., tokiu būdu
persmelkdamas visą
mūsų organizmą struktūra.
Energija cirkuliuoja matriksu.

sudarančiame jungiamajame audinyje yra
apie 70 proc kolageno, kuris turi puslaidinkio
savybes.
TEMPIANT AR SPAUDŽIANT RAUMENIS, SAUSGYSLES,
SĄNARIUS FORMUOJASI PJEZOELEKTRINIAI SIGNALAI,
KURIE MATRIKSĄ SKATINA PERSITVARKYTI, INICIJUOJA
AUDINIŲ REGENERACIJĄ.
ŠIUOS SILPNUS PJEZOELEKTRINIUS VIRPESIUS GALI
SUTRIKDYTI APLINKOS SIGNALAI ELEKTRINöS (mobilūs
telefonai) AR CHEMINES PRIGIMTIES IR NEIGIAMAI
PAVEIK Apkabinę mylimą žmogų jaučiame, kaip papildome
vienas kitą energetiškai; sužadinamas „meilės“
hormono – oksitocino išskyrimas. Tačiau, prisilietus
rankomis prie kūno paviršiaus vyksta ir energinis
pasikeitimas: iš epidermių ląstelių per jų ryšius su
odos ir paodės jungiamuoju audiniu informacija
automatiškai persiduoda į visą matriksą.
 Tai paaiškina prisiglaudimo, glostymo, masažo
poveikiuTI REGULIACINIUS MECHANIZMUS
Išorinio dirgiklio
ląstelėje sukeltos
atsako kaskada
((J.Oschman,
2000).
Nauja
komunikacijoje:
vietoj fizinio
kontakto tarp
hormono, antigeno
ir kt. molekulės yra
aktyvuojamos
elektromagnetinių
signalų, kurie
atitinka mokulės
receptorius, ir tai
tampa trigeriu
aktyvuoti ląstelęs
funkcijas
((Benveniste,
1998). Tarpląstelinė komunikacija vyksta ir organizmo
skysčiais – jame esantys mineralai jį padaro labai
geru elektros laidininku. Be to, matrikse esami
struktūrizuoto vandens sluoksniai turi lazeriui
panašių savybių.
 Masaru Emoto užšaldyto vandens kristalų tyrimų
rezultatai, patvirtinti ir kitų mokslininkų, rodo,
kad vanduo priima informaciją ir ją atsimena, kad
gali keistis pagal gautą programą.Emoto tirti užšaldyto vandens kristalai: užteršto
vandens (kairėje) ir švaraus dešinėje
 Neužmirškime, kad mūsų kūno „vandenų“ atmintyje
sukaupta ir nuolat kaupiama visa informacija, su
mumis susijusi! Kristus įrod÷ energin÷s terapijos poveikį
Manoma, kad
bioenergetikų
(ekstrasensų)
sugeb÷jimai
realizuojasi per
sąsukinius
(torzinius)
laukus (A.
Akimov.
G.Šipov)
Biomedicinos mokslai patvirtina tai, ką
energoterapeutai seniai žinojo:
žmogaus kūnas (rankos) spinduliuoja vibracinę
informaciją. Ją galima išmatuoti, ji turi du aspektus –
dažnį ir intensyvumą
 Qigong (čigun) meistro rankos biomagnetin÷ emisija
iki siekiamo poveikio (viršutinė kreivė) ir terapijos
metu (apatinė kreivė- 7-8 Hz. ).
Nobelio premijos
laureatas Geim
(1999) įrodė,
kad
magnetiniame
lauke žmogaus
pirštai įgija
magnetines
savybes.
 Tai paaiškina
seniai žinomą
gydomąjį poveikį
rankomis net
neliečiant kūno
(Reikki, polarinę
terapiją ir kt.
technikas). Žmogus suvokiamas kaip atviras rezonansinis
kontūras. Kiekviena ląstelė, audinys ar organas
turi savo rezonansinį dažnį, kuris koordinuoja jų
veiklą.
 Skystų kristalų savybes turinčias ląstelių
struktūrose rezonansinius virpesius sukelia
išoriniai virpesiai: karštis, šaltis, garsai, šviesa,
atmosferos spaudimas, Žemės magnetinis
laukas, elektromagnetinė spinduliuotė, gama
spinduliai, geopatiniai stresai ir kt. taip pat
mintys ir žodžiai, ketinimai.
 Jų poveikis gali būti teigiamas ar neigiamas
Daugelis mokslinių tyrimų
kvantinės fizikos metodais
patvirtina sudėtingą subtilią
mūsų energinę – informacinę
struktūrą: energinius centrus
(čakras) bei energinius kanalus
(meridianus) su jų
akupunktūrinius biologiškai
aktyvius taškus, taip pat ir jų
vidinius ryšius su visais organais
bei ląstelėmis.
 Elektroakustinės bangos
energinėje mūsų struktūroje
cirkuliuoja su vidutiniu dažniu 60
GHz (YIN energija) ir 120 GHz
(YANG).
 Klasikinę akupunktūrą papildo
kompiuteriniai
elektroakupunkturos, lazerio,
ultragarso, koloropunktūros ir
kt. metodai Folio ir kt.
biorezonansinė
diagnostikos metodas
akupunkturiniuose
taškuose leidžia
išmatuoti atskirų
žmogaus organų ir
sistemų
elektromagnetinius
virpesius (bangas).
 Bet kurio sveiko
organo ar audinio
signalai visada
vienodi, o pakenktų
skiriasi priklausomai
nuo pakenkimo
laipsnio. Sėkmingai biorezonansinis metodas derinamas su
homeopatija, prieš 2oo metų sukurta Haanemano.
Homeopatija yra viena iš kvantinės fizikos (vibracinės
medicinos) panaudojimo sričių
 Vokiečių mokslininkas Heinrichas Redwegas pagrindė
naują kryptį – homotoksikologiją. Naudojami nozodai –
įvairių ligų sukėlėjų, alergenų, toksinių produktų
medžiagos.
 Homeopatijos ar homotoksikologinius preparatus
(nozodus) galima įrašyti į tabletės ar į bet kokį daiktą,
pvz vandenį, vašką, cukraus gabalėlį ir pan.
 Naujas galimybes atveria elektronin÷ vaistų kopija Nobelio premijos laureatas Gilman (1997) įrodė, kad
maži elektriniai ar elektromagnetiniai laukai sukelia
didelius pokyčius ląstelių ir molekuliniame lygyje
 Jau sukurti aparatai, kurie generuoja sveikų ląstelių
virpesius imituojančias milimetrinio, infraraudono ir
matomo spektro diapazono bangas, moduliuotas
infražemų dažnių informaciniais signalais.
 Sergančiose ląstel÷se sužadindami elektromagnetinį
rezonansą jie skatina patologinių virpesių panaikinimą ir
atstato taip vadinamą INFORMACINĘ HOMEOSTAZĘ
FIZIOTERAPINöJE PRAKTIKOJE NAUDOJAMI ELEKTROMAGNETINIŲ
GYDYMO BŪDAI NöRA INDIVIDUALIZUOTI, IMPULSŲ GALINGUMAS
NöRA FIZIOLOGIŠKAS, O TEIGIAMAS EFEKTAS GALI BŪTI
AIŠKINAMAS TUO, KAD SIUNČIAMOS ENERGIJOS DIAPOZONO DALIS
SAVO ELEKTRONINE CHARAKTERISTIKA ATITINKA ORGANIZMUI
TINKAMUS DAŽNIUS. PATOGENINIŲ BAKTERIJŲ VIRPESIŲ KOPIJOS PRIEŠ VIRUSUS!
ELEKTROMAGNETINö VAKCINACIJA - IMUNITETAS PRIEŠ
INFEKCINES LIGAS
 Atsiranda naujos perspektyvos kovoti su alergijomis.
 Neseniai dr. Henry Lai JAV paskelb÷ s÷kmingus rezultatus
išgydant maliariją pulsuojančiais magnetiniais laukais.
LIGOS ELEKTRONINIS „PORTRETAS“, ELEKTRONINöS TABLETöS,
BIOKOREKTORIAI, SVEIKŲ IMPULSŲ GENERATORIAI, DANTŲ PASTA
APSAUGOJANTI NUO öDUONIO, VANDENS AR MAISTO
„UŽKROVIMAS“, ELEKTRONINIS ORGANIZMO IŠVALYMAS
PERSPEKTYVOS MAISTO PRAMONöJE, GYVULININKYSTöJE,
AUGALININKYSTöJE IR KT.  ŽMOGAUS KŪNĄ GAUBIANTIS ENERGINIS BIOLAUKAS (bangų
diapozonas 7-8 mm) ir KOMUNIKUOJA SU FIZINIU KŪNU IR
APLINKA
 Biofotonai (F. A.Popp, 1974) neša informaciją (ji
prilygsta daugiau nei 4 megabaitams) dviem kryptimis:
iš DNR apie viską, kas vyksta jos struktūroje tuo
momentu ir iš, išor÷s į matriksą, jo šviesai laidžias
ląsteles ir molekules. Taip informacija šviesos greičiu
pasklinda po visą kūną, pasiekia kiekvieną ląstelę,
aktyvuoja ar deaktyvuoja metabolinius procesus.
 Manoma, kad energinio lauko matricos korekcija gali
pakeisti, pašalinti patologinius nukrypimus mūsų
organizme
Korotkovo sukurta
kompiuterin÷
metodika
išretintame dujų
lauke fiksuoti gyvo
organizmo
švyt÷jimą
(biolauką, aurą) ir
skaitmenine forma
įvertinti
užregistruotus
elektronų, fotonų
ir jonų emisijos
videosignalus
KIRLIANŲ FENOMENA
Korotkovo sukurta kompiuterin÷ metodika
leidžia skaitmenine forma įvertinti
užregistruotus elektronų, fotonų ir jonų
emisijos videosignalus (aura arba DIV
kartograma), kiekybiškai įvertinti organizmo ir
atskirų organų parametrus, homeostazę,
streso poveikį, fizinę ir psichinę būklę,
susirgimus, įvairių gydymo metodikų įtaką ir
kt.
 Tinka masiniam rizikos grup÷s žmonių
skriningui.  Mūsų ketinimai, žodžiais išreikštos mintys materializuojasi objekto ar
subjekto, kuriems yra adresuotos, informaciniame-energiniame lauke,
paveikia augalus ir gyvūnus.
 Piešinys iliustruoja 1. operatoriaus GDV iki seanso; 2.žibuokl÷s lapas
pasiuntus jai mintį “Aš tave nuskinsiu” ir 3. operatoriaus GDV gavus
atsakomąjį “smūgį” iš žibuokl÷s
 Mūsų ligos yra sutrikimų energiniame lauke pas÷ka (jie atsispindi
auroje).  Sakome „žmogus
nušvyto“ arba „koks
šviesus žmogus!“
 Ar ne švyti Vydūno
akys, visas jo veidas ?
 JIS RAŠö: “ŽMOGUS
SPINDI, KAI YRA
ŽMONIŠKAI PRAKILNUS.
itishi Okamura labai jautria kamera nustat÷, kad
visi žmon÷s švyti, tik šviesos (biofonų) emisija yra
apie 1000 kartų mažesn÷ nei matomas lygis.
 Juo daugiau kvantin÷s energijos, juo didesnis
vibracijų dažnis (o jis tiesiai proporcingas žmogaus
dvasingumui). tuo žmogus švyti ryškiau.

 Kod÷l sakome „at÷jo mintis“, bet neklausiame savęs, iš
kur ateina mintis? Paskutiniuoju metu teigiama, kad
smegenys nemąsto, kad psichiniai procesai (mąstymas ir
sprendimai) vyksta už šio organo.
 Smegenys yra tarsi biologinis interfeisas tarp žmogaus ir
jį supančio energinio-informacinio lauko. Iš jo smegenys
kaip koks radijo priimtuvas paima banginę (vibracinę)
informaciją, atskiria būtiną informaciją nuo balastin÷s ir
suformuoja signalus-komandą atitinkamiems smegenų
centrams, kurie valdo fizinio kūno funkcijas. Sąmon÷ yra bendro žmogaus kaip energinio kūno dalis. Mūsų emocijos ir
mintis, ištarti žodžiai ir ketinimai yra tam tikro dažnio bangin÷ energin÷
informacija, kurią jau galima tirti, pasinaudojant kvantin÷s fizikos
metodais.
Gal MŪSŲ MINTYS, MĄSTYMO PROCESŲ, SĄMONöS VEIKLA VYKSTA
SĄSŪKINIŲ LAUKŲ (A.Aklimov, G.Šipov) DöKA?.
Kiekviena mintis tampa pasaulio informacinio-energinio lauko nuosavyb÷.
Minties d÷ka galima susikurti savo siekiamų tikslų programą
ir ji ima veikti, materializuotis - žmogaus norai holografinio kodo pagalba
susiformuoja ne fiziniame kūne ir programą perduodama į mūsų fizinį kūną.
Žodin÷s informacijos transformaciją į fizinį kūną, jo
veiksmus įrodo ir hipnoz÷, savitaiga,
transcendentin÷ Machariši meditacin÷ joga ir pan.
 Ne veltui Rytuose sakoma, kad „dauguma ligų nuo
galvos“, t.y., psichosomatin÷s.
 Psichoneuroimunologija patvirtina žmogų kaip
energinį kūną ir jo sąmon÷s bei pasąmon÷s ryšius su
visomis organizmo fiziologin÷mis sistemomis. Bendraujame ir mąstome verbaliniame lygyje; taip keičiam÷s
ir informacija su kitais. Tai žemas lygis, nes smegenys
paj÷gūs priimti milijardus bitų per sekundę, o verbališkai
įmanoma perduoti tik apie 500 bitų per sek.
 Tačiau neverbalinį mąstymą galima vystyti. Tam taikomi
įvairūs vidinio matymo ir vizualin÷s terapijos metodai.
 Gal artimiausiu metu išmoksime pajungti ir
sinchronizuoti mūsų smegenų kairiojo ir dešiniojo
pusrutulio veiklą ir tai pakels mąstymo bei suvokimo
lygį, gal pad÷s išvystyti intuicijos ir telepatijos
sugeb÷jimus. O tai pad÷tų žmogui komunikuoti su
mus supančiu energiniu-informaciniu lauku.
Mūsų ketinimai, žodžiais išreikštos mintys
materializuojasi asmenų, kuriems yra adresuotos,
informaciniame-energiniame lauke, paveikia
augalus ir gyvūnus, tod÷l gydytojo žodis,
psichoterapiniai metodai ir placebo turi energinį
poveikį pacientui! Galima paaiškinti maldų ir giesmių, garsų ir kvapų, laukinių
tautų kai kurių ritualų sukoncentruotos energijos teigiamą
poveikį .
 Machariši parod÷, kad didelei grupei žmonių kolektyviai
medituojant vyksta teigiami psichofiziniai pasikeitimai
aplinkiniams.  Žavi optimistiška Emoto id÷ja susirinkti vieną dieną
sutartu laiku visiems geros valios žmon÷ms prie visų
upių, ežerų ir vandenynų ir užkrauti vandenį
maldomis, mintimis apie g÷rį ir meilę.

 Gal pasikeitęs vanduo sudarys tą kritinę masę, kuri
gal÷s teigiama linkme pakeisti mūsų blog÷jančią
planetą, jos gamtą ir žmones
Žavi optimistiška Emoto id÷ja susirinkti vieną dieną
sutartu laiku visiems geros valios žmon÷ms prie visų
upių, ežerų ir vandenynų ir užkrauti vandenį
maldomis, mintimis apie g÷rį ir meilę.

 Gal pasikeitęs vanduo sudarys tą kritinę masę, kuri
gal÷s teigiama linkme pakeisti mūsų blog÷jančią
planetą, jos gamtą ir žmones?  AR ŽMOGAUS
AMŽIAUS TRUKMĘ
LEMIA GENAI,
CHROMOSOMŲ
TELOMERŲ ILGIS?
 GENŲ PAKEISTI
NEGALIME,
TAČIAU GALIMA
PAVEIKTI
TELOMERUS.  DAUG KĄ NULEMIA EPIGENETINIAI
FAKTORIAI. TARP JŲ – GYVENSENA,
MAISTAS, APLINKA IR ŽMOGAUS MINTYS. DAR LEONARDAS DA VINČI MANö,
KAD SENATVö IR MIRTIS ATEINA,
KAI ORGANIZME SUSIKAUPIA
ŠLAKAI.
 TAČIAU DVASINö TARŠA NE
MAŽIAU SVARBI NEI FIZINö TARŠA
 TAI SUPRATO VYDŪNAS :
SVEIKATĄ JIS LAIKö KŪNO,
DVASIOS IR SIELOS DARNĄ
HARMONIJOS SU GAMTA FONE.
IŠGYVENO 85 METUS

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų