Apibendrintos natūraliųjų skaičių charakteristikos » Savęs Pažinimas

Apibendrintos natūraliųjų skaičių charakteristikos


Šis skyrius supažindins Jus su natūraliųjų skaičių reikšmėmis, jų poveikio charakteristikomis.
Tokios bendros skaičių charakteristikos pagal A. Ufajevą. Savo skaičių sužinome taip:

reikia užrašyti savo gimimo datą ir susumuoti visus skaičius iš eilės. Sumuoti tol, kol bus gautas natūralusis skaičius (t. y. nuo 1 iki 9).

Pavyzdžiui: 1945 03 14 (gimimo data)
Sumuojame: 1+9+4+5+0+3+1+4 = 27 = 2+7 = 9 (sumuojant į nulius nereikia kreipti dėmesio, nulis lieka nuliu).

1 - tai valingas, vadovaujantis, reformuojantis, žadinan¬tis partnerių aktyvumą skaičius. Vyrams j is reiškia valdymo, vadovavimo sugebėjimus, plataus masto planus, įtemptą gyvenimo programą. Neretai tokie vyrai priima skubotus sprendimus, todėl pasitaiko ir klaidų, tačiau gyvenime jie palieka ryškų pėdsaką. Su tokiais žmonėmis nelengva bendrauti, nes jie greitai orientuojasi, greitai nusprendžia, ką veikti, ir tuoj pat imasi tos veiklos. Lėtesni žmonės juos paprasčiausiai erzina, tačiau padėti jiems "vienetukininkai" neatsisako. Be abejo, tokie žmonės visuomet turi ir priešų, juk ne visiems priimtinas jų ryžtingumas, darbštumas, griežtumas kaip sau, taip ir kitiems. Meilėje tokie vyrai nepastovūs, mėgsta rizikuoti, todėl dažnai būna skyrybų. Jie gali įteikti mylimajai puokštę gėlių, tačiau pamiršti pasveikinti su gimtadieniu... Jiems reikalingi draugai, sąjungininkai, bendraminčiai, kurie juos gerai supranta.

Moterys, turinčios šį skaičių, yra ramios, elegantiškos, didingos, nors madų nesivaiko. Jos nelabai sukalbamos, daug reikalauja iš partnerio, bet pamilusios būna ištikimos vyrui, švelnios, gali pasiaukoti meilės vardan.

2 - tai protingumo ir intuicijos skaičius, apibūdinantis sielos patirtį, sukauptą praeituose gyvenimuose. Svarbu tą patirtį išmokti teisingai panaudoti. Tokie žmonės jautrūs, lengvai pasiduoda liūdesiui, melancholijai, tačiau dėl to kitų nekaltina, kadangi supranta, jog priežastys slypi juose pačiuose. Pagrindiniai jų gyvenimo įvykiai vyksta vakare arba naktį, todėl jie linkę ilgiau pamiegoti rytą ar net dienos metu, dėl to kai kam jie atrodo tinginiais, nemėgstančiais darbo, aktyvios veiklos.

Jiems reikalingas darbas kolektyve, tada jie pasiekia geriausių rezultatų, "pasimaitindami" iš aplinkinių žmonių (tačiau jie ne vampyrai!). "Dvejetukai" tampa gerais mokytojais, ūkininkais, sveikatos apsaugos darbuotojais, maisto pramonės ir aptarnavimo sferos specialistais. Jų partneriai, draugai neturėtų pamiršti jų jautrumo ir stengtis jų neužgauti, neįžeisti.

Jaunos mergaitės būna sentimentalios, labai rimtai žiūri į vedybas, šeimos sukūrimą, tvirtus ryšius. Ištekėję jos motiniškai rūpinasi savo vyrais, leidžia jiems pajusti orumą, viršenybę, kas vyrams labai patinka. Labai myli vaikus, tačiau jas erzina didėjantis vaikų savarankiškumas, noras būti nepriklausomiems.

3 - tai skaičius, charakterizuojantis talentingumą, apdovanojantis žmogų stipria valia, formuojantis jo kūrybingumą. Toks žmogus geras, dosnus, mėgsta bendrauti, dovanoti dovanas, sakyti žmonėms ką nors gero, malonaus, matyti jų veiduose šypsenas. Jam tai sekasi daryti, kadangi jis geras psichologas, greitai mąstantis ir įtikinamai veikiantis žmogus. Kompanijoje jis greitai išsiskiria iš svečių tarpo ir tampa lyderiu. Su tokiu žmogumi lengva draugauti, bet jis labai nemėgsta, kai draugai pradeda jo sąskaita daryti savo karjerą (greitai pastebi ir pasako apie tai), nes tiki gėriu ir neapkenčia apgavysčių bei pykčio.

Trejetukas turi ir trūkumų, pvz.: mėgsta gyventi ne pagal turimas lėšas, naudotis kreditais, juo labiau, kad jis daugiau atiduoda kitiems, negu gauna. Tokie žmonės labai nepriklausomi, emocijos kartais viršija sveiką protą, bet laki vaizduotė dažnai labai padeda. Jiems gerai sekasi tokiose
sferose kaip religija, filosofija, menas, dailė, mokslas, jie tampa gerais oratoriais. Kai jie pastebi, kad jų mintys, idėjos pažadina žmones, tada jie tampa gerais organizatoriais, strategais, politikais.

Jie neskuba kurti šeimos, kadangi labai vertina laisvę ir savarankiškumą. Mergaitėms su "trejetuku" reikia nuolat demonstruoti savo prisirišimą, meilę, simpatiją.

4 - simbolizuoja stabilumą. Tai labai tobulas skaičius (4 pasaulio šalys, 4 metų laikai, 4 paros dalys, 4 kvadrato, stačiakampio kampai, 4 stichijos ir t. t.). Žmonės, kurių skaičius - ketvertukas, tvirtai stovi ant kojų, protingi, geriau supranta savo tikslą, paskirtį šiame gyvenime. Jie nuosek¬lūs, griežti, reiklūs iki pedantiškumo, realiai vertina įvykius, rezultatus, problemas, atitinkamai ir save laiko tam tikruose rėmuose. Pramogų nemėgsta, naujas idėjas priima tik gerai jas supratę. Jie turi gerą intuiciją, kuri padeda išsisukti iš gyvenime pasitaikančių pinklių. Tokie žmonės lengvai pastebi kitų žmonių paslėptas ydas: išpuikimą, veidmainystę, egoizmą, klastingumą ir pan., tačiau į tai reaguoja ramiai, kaip į žmogaus priedėlį. Savo stabilumu jie pritraukia žmones, turinčius daug neišspręstų problemų.

"Ketvertukai" mėgsta pagarbą, apdovanojimus, tačiau dažnai savęs iki galo neįvertina. Jiems derėtų geriau išmokti džiaugtis gyvenimu, naudotis jo suteikiamais malonumais. Jiems patinka šeimyninis gyvenimas, jie supranta ir vykdo savo pareigas, būna ištikimi, mėgsta, kad namuose jų lauktų, pasitiktų, todėl jiems labiau tinka partneriai, kurių skaičiai - 1 arba 2.

5 - apibudina žmones, mėgstančius naujas vietas, naujas pažintis, naujus įvykius, naujas idėjas. Tai draugiški ir visuomet turintys draugų žmonės. Jie nebijo sunkumų, tačiau nemėgsta nuobodumo, monotoniškumo, jie visuomet truputį avantiūristai. Greitai įvertina situaciją, atspėja kolegų slaptas mintis ir tuoj pat pajungia jas naujų idėjų formavimui. Klausytis pašnekovų jie nemoka, trūksta kantrybės, ypač kai žmogus lėtai dėsto savo mintis, tačiau jie teisingi ir sąžiningi. Dėl šių priežasčių žmonės juos vertina labai skirtingai.

Jie lengvai išspręs bet kokį rimtą uždavinį, svarbu, kad jis atitiktųjų potencialą, tačiau dirbti vienodą, nuobodų dar¬bą - jiems tiesiog katorga. Nelabai mėgsta ir darbą, reikalaujantį asmeninės atsakomybės, nors rizikuoti nebijo. Jokiems žmonėms tinka būti mokslininkais, žurnalistais, verslininkais, karvedžiais, gidais ir pan.

Neretai žmonėms tenka patiems pabaigti suprasti jų išsakytas mintis ar idėjas, iššifruoti mestą frazę iki galo: taip yra todėl, kad bekalbant jau gimsta nauja idėja, užgožianti tik ką pasakytą. Ir jeigu niekas nesiims jos realizuoti, ji taip ir liks užmiršta. Tokiomis idėjomis pasinaudoja apsukresni: tu kurk idėjas, o aš jas realizuosiu.

"Penketukai" ir meilėje ieško permainų, ypač vyrai. Jauki namų aplinka, stabilumas jiems kaip pančiai, todėl jie lengvai nepasiduoda. Vyrus daugiau domina moters vidinė harmonija, o ne išoriniai duomenys, seksualumas. Moterys, turinčios šį skaičių, švelnios, tvarkingos, patrauklios, jos laikosi moralės principų, jas nelengva suvilioti. Šeimoje tvarkosi lengvai, padeda vyrui jo reikaluose, puikiai veda namų ūkį ir t.t.

6 - šį skaičių dažniausiai palygina su vaivorykšte dėl jos harmonijos, užbaigtumo. Tai nepriklausomų, save gerai pažinusių žmonių skaičius. Jie moka vertinti grožį, turi subtilų skonį ir plačią sielą. Jie nesistengia tapti lyderiais, vadais, tačiau nori, kad kolektyve juos pastebėtų, pripažintų suprastų. Jie turi savo nuomonę, tačiau ją gina pasyviai, kaip ir savo interesus. Galbūt todėl jų dažnai neįvertina. Šalia tokių žmonių užgęsta barniai, ginčai, atsistato ramybė, pusiausvyra. Nesąmoningai jie stengiasi lengviau peržygiuoti per gyvenimą, rasti trumpiausius kelius ir gauti kuo daugiau malonumų ir įspūdžių. Tačiau tai nieko blogo, kol asmeninis komfortas neužgožia rimtesnių, kilnesnių tikslų. Kartais besiekdami harmonijos "šešetukai" tampa net agresyvūs. Šiaip jie labai darbštūs, svarbu, kad būtų tinkamas tikslas, įkvėpimas. Jeigu tokio įkvepiančio tikslo nėra, jie gali likti eiliniais darbininkais, statistais.

Dėl savo geros intuicijos ir harmoningumo jie gali būti labai gerais tarpininkais veikloje, suvesti, supažindinti reikalingus žmones, jiems galima patikėti svarbius reikalus ir paslaptis. Dėl meilės tokie žmonės gali paaukoti viską, šiuo atveju širdis vadovauja protui. Mergaitės tiki vienintele meile, todėl ištekėjusios labai laikosi savo išrinktojo, mielai pasineria į šeimos reikalus, rūpinasi vyru ir vaikais, tačiau pasirodžiusios viešumoje jos sukelia susižavėjimą ir patiria pagundą. Šiuo atveju reikalinga stipri valia, padedanti atsispirti, nesuklysti. Antra vertus, toks žmonos pasisekimas visuomenėje vyrui labai padeda spręsti savo problemas, sėkmingiau užsiimti savo veikla.

7 - visuomet charakterizuoja didesnį dvasingumą. Jo simbolis - paslaptingumas, kelias - nežinomybės tyrimas. Šis skaičius gamtoje, pasaulėdaroje vaidina labai svarbią rolę (septynios dvasios, septynios savaitės dienos, septynios spalvos ir t. t.). Neatsitiktinai kompozitorius Skriabinas pirmas pasaulyje išrado spalvų muziką (jo skaičius 7). Neatsitiktinai Sviftas turėjo neribotą vaizduotę, juk jis parašė "Guliverio keliones" ir t.t.

Tai pats mįslingiausias skaičius, stipriai veikiantis žmones. Tokie žmonės į pasaulį žiūri tarsi į sceną, kurioje rodomas įdomus spektaklis. Jie domisi istorija, menu, kelionėmis, žmogaus ir supančio pasaulio paslaptimis, neretai nukrypsta į mistiką. Jų charakteris būna impulsyvus, o gyvenimą lydi paslaptingi ženklai: sąmonėje girdisi svetimi balsai, sapnuojasi paslaptingi sapnai, jie jaučia kvapus, kurių nejaučia kiti žmonės, ir savotiškai juos traktuoja; tai pamažu priveda juos iki aiškiaregystės fenomeno. Tokie žmonės dažnai būna susimąstę, jų siela nuolat užimta darbu, reikalaujančiu papildomos energijos, jėgų. Sąmonės nušvitimo metu jų energija prasiveržia į išorę. Kadangi svetimos problemos nukreipia jų dėmesį, trukdo jiems, kartais jie gali pasirodyti i ickantrūs, netaktiški, arba pasinerti dėl tų problemų į liūdesį, melancholiją. Jiems reikalinga vienatvė, ramybė, galimybė svajoti, bendrauti su Kosmosu.

Materialioji gyvenimo pusė juos mažai jaudina, atlyginimas netampa gyvenimo tikslu, jie tenkinasi tuo, ką turi. Tačiaujie neskursta, jiems padeda originalios idėjos ir žmonės, kurie jas supranta ir stengiasi palaikyti, realizuoti. Kadangi jų interesai ne atsitiktiniai, tai jų mintys sukuria stiprų energetinį lauką ir padeda pasiekti rimtų aukštumų, išspręsti problemas. Jų stichija - kūryba, gal todėl tarp "septynetukų" yra daug filosofų, kompozitorių, dailininkų, muzikantų ir pan. "Vidutiniokų" šalia savęs nepastebi, žiūri į juos kaip į kiaurą sieną arba net niekina juos, jeigu šie trukdo. Žmonių palaikymas jiems tiesiog dovanoja sparnus. Palaikant tokius žmones, galima sulaukti maksimalių rezultatų.
Jeigu gyvenime nesuranda tinkamo partnerio, tai jiems geriau likti vienišiems, nes prisiderinti, priprasti jie nesugeba. Tiesa, intuicija jiems padeda susirasti tinkamus draugus, partnerius, ypač moterims.
"Septynetukų" iš karto suprasti neįmanoma, todėl neverta skubėti daryti apie juos išvadas, pasiduoti pirmam įspūdžiui.

8 - tai begalybės simbolis (tiktai pasuktas 90° kampu). Senovėje ją vaizduodavo kaip gyvatę, kandančią savo uodegą. Žmonės, kurių skaičius - aštuoni, - amžini ieškotojai, besiblaškantys tarp fizinių ir dvasinių vertybių.

Po tokiu ženklu gimė Bachas, Rembrantas, Mikelan¬dželas, Kiplingas, Blokas, Jeseninas ir kt. Tai žmonės, nuolat balansuojantys savo viduje, kovojantys su savimi, pasireiškiantys produktyvioje, audringoje kūryboje. Iš vienos pusės, pastebimas filosofinis mastymas, susikaupimas iki fatališkumo, iš kitos - anarchija, kaprizai, nepastovumas, ekscentriškumas. Tokie žmonės jaučia, kad jie skiriasi nuo kitų, kad juos ne visi supranta, todėl jaučia dvasinę vienatvę. Galbūt todėl ir jų apsauginis stilius pasireiškia kaip mąstymo savarankiškumas, savo veiksmų, poelgių kontrolė, rimtumas ir kryptingumas, pasinėrimas į darbą "visa galva" ir pan. Žodžiu, 8 - tai nėra tas laimingas skaičius, su kuriuo vertėtų užgimti, tokių žmonių likimai neretai būna tragiški.

Tačiau veikloje juos lydi pasisekimas, kadangi jie pasirenka rimtus tikslus, dirba sąžiningai, atsidavę, kitaip paprasčiausiai nemoka. Padeda ir stipri sveikata, darbštumas, fanatiškumas siekiant tikslo. Užbaigę vieną darbą jie tuoj pat imasi kito, nes neveiklumas jiems kenkia.

Jie reiklūs kaip sau, taip ir kitiems žmonėms. Skriaudas pakelia sunkiai, nemėgsta spaudimo: jį kenčia, bet paskui gali pasielgti net ekscentriškai, agresyviai, todėl bendrauti su tokiais žmonėmis reikia taktiškai, subtiliai, dėmesingai. Jie nepriklausomi, su jais nelengva bendrauti, tačiau jie pritraukia žmones savo energija, pastoviu vidiniu darbu, nuolatiniu analizavimu visko, kas juos domina, kas vyksta. Jie būna užsispyrę dėl menkniekių, tai jų silpna vieta, todėl labai svarbu išmokti pasirinkti rimtą perspektyvų tikslą darbą tyrimą. Nors šie žmonės dvasingi, tačiau nevengia materialinių vertybių, mielai naudojasi gyvenimo malonumais, bet sugeba kontroliuoti savo norus.

Vyrai - "aštuonetukai" ieško savos moters idealo, dažniausiai įsimyli iš pirmo žvilgsnio, pajutę rezonansą nors savo jausmų atskleisti neskuba, maskuoja juos dalykiniais santykiais.

Šio skaičiaus moterys taip pat blaškosi tarp proto ir emocijų, tačiau joms padeda stiprus pareigos jausmas, moralė. Tapę motinomis jos visiškai pasineria į vaikų auklėjimą nors jeigu iki tol turėjo mylimą darbą tai ilgai svyruoja, ką pasirinkti.

Teigiama, kad žmonės gimę su "aštuonetuku", dažniausiai būna atidirbę savo sukauptą karmą daug kartų persikūniję ir jų laukia pomirtinis gyvenimas Aukščiausiuose Pasauliuose, jeigu tik jie neužsidirba naujos karmos.

9 taip pat labai įdomus skaičius, simbolizuojantis aštrumą kovingumą impulsyvumą troškimą judėti tik pirmyn, daug pasiekti (Kopernikas, Servantesas, Rubensas, Rousseau, Gribojedovas, Žukovas ir kt.).

Devynetukas - tai tarsi oro balionas ant siūlo, pasiruošęs kilti aukštyn. Tai rodo potencialą skatinantį greitą vystymąsi, tikslo siekimą Tai žmonės, kurie arba ką nors kuria, arba naikina, aukso vidurio čia nėra. Jie jaučia, kad kažkokia jėga valdo jų likimą ir drąsiai neria į gyvenimo sūkurį.

Jie mėgsta kraštutinumus, neretai paaštrina santykius su aplinkiniais, jie temperamentingi, visuomet tiki savo teisumu, neretai tuo įtikina ir kitus. Tačiau kai paaiškėja klaida, jie linkę kaltinti kitus, bet ką, tik ne save. Artimieji būna visuomet kalti. Jeigu jie tai supranta ir atleidžia - viskas baigiasi gerai. Jeigu ne - bręsta konfliktas. Nepažįstamieji tokiais atvejais tampa priešais. Norint išvengti tokių konfliktinių situacijų, "devynetukams" reikia ugdyti savyje pakantumą pagarbos kitiems jausmą pagarbą svetimai nuomonei. Kaip vaizdžiai apibūdino Sen-Žermeną vienas jo bendraamžis: "Su juo jaučiuosi tarsi ant parako statinės" - tai tinka "devynetuko" charakterizavimui.

Tokius kovingus bruožus šiam skaičiui suteikia planeta Marsas, todėl "devynetukai" intuityviai ieško pavojaus, rizikos, vyriškumo. Jie tampa gerais sportininkais, kareiviais, ugniagesiais, cirko artistais, policininkais, prokurorais, chirurgais, medžiotojais, kaskadininkais ir pan. Tiems, kurie labiau vertina ramybę, geriau pasitraukti nuo "devynetukų". Ir asmeniniuose santykiuose "devynetukai" nori kovos, judėjimo, ugnies. Reikia gerai pagalvoti kuriant šeimą su I tokiu karingu skaičiumi. Ar pavyks išsilaikyti visą likusį I gyvenimą, ar neapims nuovargis nuo tokių dinamiškų permainų?

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų