ŽMONIŠKUMAS+ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ » Savęs Pažinimas

ŽMONIŠKUMAS+ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

1. Kilnus požiūris į bet kokią gyvybės formą.
2. Penkių dorybių įsikūnijimas visur: pagarba, dosnumas, teisingumas, atidumas ir gerumas.
3. Noras padėti visiems, kuriems to reikia, nepaisant jo orumo, galimybių ir socialinės padėties.
4. Noras atleisti klaidas ir neapgalvotus kitų veiksmus bei atsisakymas smerkti.
5. Žmoniškas, žmogaus požiūris į kitus.
6. Geranoriškas požiūris į žmones ir pasaulį.
7. Moralinė kokybė, išreiškianti humanizmo principą, susijusį su kasdieniais žmonių santykiais.
8. Visuma tokių asmenybės bruožų, kaip padorumas, atsakingumas, Meilė ir rūpestingumas.
9. Gebėjimas pastebėti kiekvieno žmogaus teigiamus charakterio ir asmenybės bruožus.
10. Gebėjimas jausti kitą žmogų, jo dvasinį pasaulį, jo interesus ir viltis.
Paaiškinimai:
Žmoniškumas - yra aukščiausia dorybė, aukščiausia žmogaus savybė. Be jo žmogus yra tik gyvūnas. Žmoniškumas - viena geriausių moralinių žmogaus savybių, suteikiančių jam visokeriopos pagarbos.
Žmoniškumas - prasmingas jausmas, jį ugdo ir stiprina tik auklėjimas.
Žmoniškumo pagrindas remiasi Meile, Gerumu ir Intelektu, leidžiančiu pajusti kitus žmones, suprasti jų interesus ir poreikius.
Žmoniškumas apima daugybę savybių - geranoriškumą, pagarbą žmonėms, užuojautą ir pasitikėjimą jais, dosnumą, pasiaukojimą kitų interesų labui, taip pat suponuoja kuklumą, sąžiningumą ir nuoširdumą.
Žmoniškumas vystosi kartu su augančiu susidomėjimu Gyvenimu ir jį supančiais žmonėmis. Tam gali padėti elementarus abipusės pagalbos troškimas, neabejingas požiūris į kitų problemas ir nelaimes, taip pat bet kokia labdara.
Abejingumas, nejautrumas kito atžvilgiu - sako apie žmoniškumo nebuvimą.
Atleidimas yra perdėtas žmoniškumas, dažnai vedantis į viską leidžiančią padėtį (iš kitos pusės).
Žmoniškumas padeda atitraukti dėmesį nuo blogiausio, tapti laisvu nuo neigiamų emocijų (rūpesčių dėl kitų netobulumo), leidžia pastebėti geriausius dalykus, padeda rasti tikėjimą kitais žmonėmis, kiekvieno žmogaus geriausiais pradais.
Žmoniškumas yra stiprybės ir valios šaltinis daryti gerus darbus ir pakeisti mus supantį Pasaulį į gerąją pusę, suteikia Vilties dėl padorios Ateities ne tik sau, bet ir aplinkiniams.
Žmoniškumo apraiškos kasdieniame gyvenime:
- Yra profesijų (gydytojų, mokytojų, gelbėtojų ir kt.), Kuriose žmoniškumas pirmauja tarp būtinų asmeninių savybių.
- Tėvų Meilė vaikams ir vaikų Meilė tėvams, Meilė tarp sutuoktinių yra viena iš žmoniškumo apraiškų.
- Neabejingumo apraiška. Pavyzdžiui, žmogus nepraeis pro gatvėje nukritusį žmogų, jis atskubės jam padėti.
- Dalyvaudamas labdaros renginiuose, padėdamas vaikams, pagyvenusiems žmonėms ir tiems, kuriems dėl kokių nors priežasčių reikia pagalbos, žmogus parodo geriausias savo savybes, t. y. Žmoniškumą.
- Žmogus, nuoširdžiai besidomintis aplinkinių žmonių vidiniu pasauliu, parodo Žmoniškumą.
Taip vystosi žmonija.
Žmoniškumas žmonėse gali pasireikšti praktiniuose žmonių santykiuose, priklausomai nuo socialinių santykių pobūdžio.
Antagonistinės klasės visuomenėje, kur visi į kitą žiūri kaip į priemonę privatiems tikslams pasiekti, kaip į išnaudojimo objektą, kur vyrauja varžymasis ir priešiškumas, žmonių santykiuose vyrauja nežmoniškumas (jis tuo pat metu apibūdina visą išnaudotojišką visuomenę, jos nedarbą ir skurdą, karus ir ir pan.). Žmogiškumas ten pasireiškia tik kaip individuali „gerų“ žmonių nuosavybė ir aiškinama išimtinai liberalia-filantropine dvasia.
Tikrasis moralinis žmogiškumas atsiranda ir vystosi kovojant su socialine neteisybe ir nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis.

Julius Zaltauskas
Человечность – гуманность, человеческое отношение к окружающим.
- Толковый словарь русского языка Ушакова -
ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ŽMONIŠKUMAS+ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Живя в Берлине, Франц Кафка каждый день прогуливался по парку. Там он однажды встретил маленькую девочку, которая потеряла куклу и громко плакала. Кафка предложил ей помочь в поиске и встретиться на том же месте на следующий день.
Куклу знаменитый писатель, конечно, не нашел. Но зато принес написанное им от ее лица письмо. «Пожалуйста, не огорчайся моему отсутствию, — зачитывал вслух Франц. — Я уехала в путешествие, чтобы повидать мир. Буду писать тебе обо всех своих приключениях». Следующие несколько недель они встречались в парке, и писатель читал девочке письма, в которых кукла в красках описывала свою поездку.
Вскоре у Кафки случилось обострение туберкулеза, и ему потребовалось отправиться в санаторий в Вену. Перед этой поездкой, ставшей для писателя последней, Кафка встретился с девочкой и подарил ей куклу. Она была совершенно не похожа на ту, что девочка когда-то потеряла. Но к ней прилагалась записка: «Путешествия изменили меня».

Из инета

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų