Vasaros saulėgrįžos ir karminės tarybos posėdis +Летнее Солнцестояние и заседание Кармического совета

Vasaros saulėgrįžos ir karminės tarybos posėdis

Pradėsiu nuo žemiškųjų, apie Vasaros saulėgrįžą yra girdėję visi. Tiems, kurie gyvena šiauriniame pusrutulyje, tai yra ilgiausias dienos šviesos laikas metuose. Saulės šviesa teigiamai veikia neurotransmiterių, atsakingų už gerą nuotaiką, aktyvumą ir kt., gamybą.

Šiais metais Vasaros saulėgrįžos diena patenka į birželio 20 d., kuri savo fiziniais procesais ir energija kiek skiriasi nuo pastarųjų metų, matyt, ne veltui. Senasis Saulės kiautas prasiskverbs ir keliose vietose nusilups.
Saulės aktyvumas šiais metais yra didžiausias, palyginti su ankstesniais metais, mokslininkai užfiksavo daug aukštos klasės žybsnių. Taigi senas kiautas, kaip ir kiautas, įtrūksta, kad galėtų įvykti gimdymas. Ir tai tik šio proceso pradžia.

Tiesioginis saulės energijos portalas bus atidarytas per tris dienas. Aukšto dažnio kodai bus atsisiunčiami į Žemės erdvę įvairiais lygiais.
Iš karto pasakysiu, kad rytoj pačioje atidarymo įkarštyje nerekomenduočiau aktyviai imti saulės kodų tiems, kurie jaučia, kad fizinis kūnas nėra pasiruošęs ir psichoemocinė būsena nėra stabili. Didelė senų ligų paūmėjimo ir emocinių lūžių tikimybė. Saulės kodai yra kūrybingi aktyvūs kodai ir pagal magnetizmo dėsnį sukuriama tai, iš ko jis išsiskleidžia. Tai yra, kad ir kokioje būsenoje būsite, gyvenime sustiprės. Todėl sąmoningai eikite į savo praktikas ir stebėkite savo ego impulsus.
Atkreipkite dėmesį, kad patys saulės kodai yra labai aktyvūs ir ugningi, todėl stebėkite agresijos apraiškas savyje ir savo srityje ir stenkitės sumažinti jos krūvį. Atminkite, kad gyvename dvilypumo pasaulyje ir viskas yra dėl priežasties. Daug „blogio“ atsiranda tik tam, kad parodytų gėrį.
Atvykite į savo vidinę šviesą, tada natūraliai sinchronizuojasi su dažniais, kuriais vyksta atsisiuntimai. Tada nėra sūpynės nei kūne, nei mintyse, nei gyvenimo įvykių serijoje prisitaikant prie naujų vibracijų ir integruojant kodus.
Geomagnetinis aktyvumas jautriems žmonėms gali sukelti galvos skausmą, širdies ritmo pokyčius, kraujospūdį, nemigą ir padidėjusį nerimą.
Dėl greito aktyvių kodų įkėlimo kartais galite patirti painiavą ir įspūdį, kad blogai valdote savo kūną. Kartais tai labai jautru, kartais atvirkščiai, tarsi tai būtų kažkas atskiro nuo jūsų. Taip pat galimos tokios apraiškos kaip orientacijos praradimas ir periodiškas savo kūno matmenų nesuvokimas.
Artimiausiomis dienomis Žemės laukas ir erdvė bus stipriai įkrauti, maudykitės vonioje su druska (druskos negailėkite), galėsite daryti pėdų voneles, pasižeminti. Esant lengvam spontaniškam galvos svaigimui, geriau ne gulėti, o patogiai, tarsi sustingus, sėdėti ir atpalaiduojančiai kvėpuoti neužmerkiant akių.
Neturėtumėte bijoti fizinių apraiškų kūne, tačiau turite būti dėmesingi ir padėti jam, įsiklausyti į jo poreikius.
Saulės energijos portalas pradės ir paspartins daugybę procesų asmeniniu ir kolektyviniu lygiu. Stenkitės išlikti savo šviesos centre, net kai Sielos naktis nusileidžia su baimėmis, pykčiu, abejonėmis ir silpnumu. Bet kokiomis aplinkybėmis atsiminkite, kuo iš tikrųjų tikite ir kas palaiko jūsų vidinę šviesą.
Vasaros valstybės diena pradeda didžiosios Karminės tarybos posėdį, suderintą su Didžiąja Centrine Saule

Karmos Valdovai nustato individualios karmos, grupinės karmos, nacionalinės ir planetinės karmos ciklus, siekdami pritaikyti Įstatymą taip, kad žmonėms ir planetai būtų suteikta geriausia dvasinio augimo galimybė. Išdavimas yra prieinamas visiems, nepriklausomai nuo bagažo.
Todėl šiomis dienomis gerai apgalvoti savo veiksmus tiek mintimis, tiek veiksmais, prašyti atleidimo ir padėkoti.
Galite mintyse kreiptis į Karminę tarybą pagalbos, paaiškinimo ir nurodymų.
Taip pat galima kaupti gėrį ar kapitalą geram troškimui įgyvendinti (su troškimais reikia būti atsargiems) prisiimant kokią nors tarnybą, pavyzdžiui, įpareigojimą skaityti maldas/dekretus, susilaikymą nuo kažko, pvz. aistrų numalšinimas ir pan.
Visi išgyvename vieną pamoką – žmogiškumo išbandymą.
Tam ruošėmės ne vieną gyvenimą. Atėjome išlaikyti šio egzamino ir visi turi tam potencialo, bet niekas mums jo neatvers, nei vienas stebuklų meistras.
Elena Mikhalčenkova ❤️
Su dėkingumu ?
https://www.google.com/

Начну с земного, каждый слышал о дне Летнего Солнцестояния. Для тех кто живёт в Северном полушарии это самый длинный световой день в году. Солнечный свет благотворно влияет на выработку нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение, проявление активности и не только.
В этом году день Летнего Солнцестояния приходится на 20 июня, которое по своим физическим процессам и энергетике несколько отличается от последних лет, видимо високосный год это не просто так. Старая оболочка Солнца прорвется и отслоится в нескольких местах.
Солнечная активность в этом году на пике по сравнению с прошлыми годами, множество вспышек высокого класса фиксируют ученые. Так старая оболочка словно скорлупа трескается, чтобы произошло рождение. И это только начало этого процесса.
В течение трёх дней будет открыт прямой солнечный портал. Высокочастотные коды будут загружены в пространство Земли на разные уровни.
Сразу скажу, что завтра в пик открытия, я бы не рекомендовала активно принимать солнечные коды тем, кто чувствует, что физическое тело не готово, а психоэмоциональное состояние не стабильно. Велика вероятность обострения старых болезней и эмоциональных срывов. Солнечные коды - это творящие активные коды, а по закону магнетизма творится то, из чего разворачивается. То есть в каком состоянии находитесь, то и усилится в жизни. Поэтому сознательно подходите к практикам и отслеживайте свои порывы Эго.
Световые солнечные коды будут загружены во все решётки планеты и структуру наших тел, даже без активной направленной работы и развернутся по мере готовности. Так что не торопитесь, процесс в любом случае будет запущен у всех. Если у вас есть желание поработать с солнечной энергией, но силы в себе не чувствуете, чтобы выдержать активный импульс, то начинайте после 16-00, а лучше 21 числа.
Обратите внимание, что солнечные коды сами по себе очень активные и огненные, поэтому отслеживайте у себя и в своём поле проявление агрессии, работайте над снижением её заряда. Помните, что мы живём в мире дуальности и всё для чего-то. Многое "зло" приходит лишь для того, чтобы проявить добро.
Прибывайте в своем внутреннем свете, тогда происходит естественная синхронизация с теми частотами, на которых идут загрузки. Тогда нет качелей, ни в теле, ни в разуме, не в событийном ряде жизни при адаптации к новым вибрациям и интеграции кодов.
Начиная со дня Летнего Солнцестояния и в течение трех дней магнитная волна от Солнца несколько раз обогнет нашу планету. В некоторых частях Земли будут сильные ветра, дожди и пока не очень заметный тектонический сдвиг коры.

Геомагнитная активность у чувствительных людей может проявиться головными болями, изменением сердечного ритма, давлением, бессонницей и повышенной тревожностью.
Из-за быстрой загрузки активных кодов может эпизодически возникать спутанность сознания и впечатление, что вы плохо владеете своим телом. То оно сверх чувствительно, а то наоборот, как будто нечто отдельное от вас. Также возможны такие проявления как потеря ориентации и переодическое отсутствие ощущения габаритов своего тела.
В ближайшие дни поле и пространство Земли будет сильно заряжено, принимайте ванны с солью (соли не жалейте), можно делать ванночки для ног, и заземляйтесь. При легких спонтанных головокружениях лучше не ложиться, а удобно сесть, как бы замирая, и дышать расслабляясь, не закрывая глаза.

Не стоит пугаться физических проявлений в теле, но обязательно нужно быть внимательным и помогать ему, слушая его потребности.
Солнечный портал запустит и ускорит многие процессы на личном и коллективном уровне. Старайтесь пребывать в центре своего света, даже когда спускается ночь Души со страхами, злобой, сомнениями и тщедушием
. Помните в любых обстоятельствах во что вы истинно верите, и что поддерживает ваш внутренний свет.
День Летнего Состояния открывает заседание большого Кармического Совета, согласованного с Великим Центральным Солнцем.
Владыки Кармы определяют циклы индивидуальной кармы, групповой кармы, национальной и планетарной кармы, стремясь применять Закон таким образом, чтобы предоставить людям и планете наилучшую возможность для духовного роста.
Диспенсация доступна каждому независимо от багажа. Поэтому в эти дни хорошо подумать о своих деяниях, как в мыслях, так и в поступках, просить прощение и благодарить.
Вы можете мысленно обратиться к Кармическому Совету за помощью, разъяснениями и направлением.
Также дается возможность накопить благость или капитал для реализации благостного желания (с желаниями нужно быть аккуратнее), взяв какое-то служение, например, обязательство в чтении молитв/велений, воздержание в чем-то, как усмирение своих страстей

и т.п.
Мы все проходим один урок - проверку на человечность.
Мы готовились к этому не одну жизнь. Мы пришли, чтобы сдать этот экзамен и каждый имеет для этого потенциал, но за нас его никто не откроет, ни один чудо мастер.
Елена Михалченкова ❤️
С Благодарностью ??


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

© 2024 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos