“ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”






07.13.2019
LAIVE, kuris yra tarp baltojo ir žaliojo tiltų, Neries upėje, įvyks susivienijimo susitikimas
REGISTRACIJA nuo 12.30
APSIJUNGIMAS IVYKS
13;13,

Tie, kurie negali atvykti, gali dalyvauti-prisijungti mintimis, per sąmoningą kvėpavimą, asmeninę meditaciją.

Šiuo laiko periodu, užtemimų koridoriuje, kuris yra pripildytas švariausiomis Neišreikštojo Pradžių Pradžios Šviesos energijomis, kiekvienas Žmogus turi unikalią Išsilaisvinimo ir Susijungimo su savo žvaigdiniais-žemiškais savęs paties aspektais per kitus, galimybę.

VISIEMS:
Ir tiems, kas nors truputį pradėjo pažinti save, savo gyvenimą, ir tiems, kas ieško savęs, savo pažinimo ir sаvitransformacijos Kelio, ir tiems, kas jau seniai ir sąmoningai eina susijungimo su Pačiu Savimi Keliu, duodama ši nepakartojama, Skaisti ir Švari Išminties ir Tikrosios Besąlyginės Meilės energija.

Pagal paties Žmogaus norą ir pasirinkimą SAVYJE, IŠ NESUPRATIMO PANČIŲ IŠLAISVINTI SAVUOSIUS ASPEKTUS, ŠI ENERGIJA akimirksniu ištirpdys jame blokus ir visus karminių programų atminties pėdsakus (tiek asmeninius, tiek protėvių susijusių su Žmogumi). Neutralizuos gyvenimo scenarijų dramoje ir kančioje,tai kas iki šiol trukdo žmogui priimti gausos, gerovės energijas, susijungimo su savimi pačiu - Tikrąja Neišreikšta Pradžių Pradžia.


TURINYS

Registracija nuo 12.30.

13.00 VARTAI UŽDAROMI.
IVADAS
Bubnu garsas.
Trumpi žodžiai apie tiksla

PAGRINDINĖ DALIS
1. MEDITACIJA – SUSIDERINIMAS „ŠIRDŽIŲ APSIJUNGIMAS, SUSILIEJIMAS SU VIENATINIO SĄMONE SAVO ŠIRDYJE“
(Meilė)

(Pagal kiekvieno asmeninę valią, žmonių širdyse įvyksta visų žvaigždinių-žemės aspektų susijungimas su Vienatinio sąmonės kibirkštim).

2. ŠVIESOS JĖGOS ENERGIJOS PRIĖMIMAS
(Rasa)
(Šiuo momentu pagal kiekvieno valią, visuose subtiliuose visaapimančios Dvasios lygmenyse, vyksta kiekvieno dvasinės širdies susijungimas su neišreikštos Pradžios visaapimančio Kūrėjo besąlygine Meile – Valia. Subtiliuose sluoksniuose sukuriamas nematomas besąlyginės Meilės šaltinis.

3. SUKURTO BESĄLYGINĖS MEILĖS – IŠMINTIES ŠALTINIO ĮŽEMINIMAS MATERIJOS FORMOSE (Lėja)
Energijų priėmimas
Įžeminimas
Besąlyginės Meilės šaltinio išraiska

(Žodinis—garsinis energijų perdavimas pirminei Vienatinei Žemės materijos sąmonei žmonių kūnuose. Remiantis kiekvieno laisva valia, teise rinktis priimti Visaapimančio energijas, kiekviename vyks išraiška to, kas yra jo vidiniame pasaulyje. Pirmiausia eteriniame, o paskui ir fiziniame lygmenyje, kiekvienam pagal jo ASMENINES SIELOS IR KŪNO VIBRACIJAS, po truputį pradės SKLEISTIS JO ASMENINIS, geriausias Gyvybės-Meilės scenarijus, Gausos, Klestėjimo, Kūrybos ir Visuotinės Gerovės energijose.

4. GARSO MEDITACIJA – PERĖJIMO Į AUKŠTESNIAS OKTAVAS PROCESAS
(Rasa).
Kristalų mandala, muzika,mаntra, dainavimas.

5. BESĄLYGINĖS MEILĖS – IŠMINTIES ENERGIJŲ PERDAVIMAS MOTINOS ŽEMĖS DVASIAI, VARDAN GERIAUSIO JOS SCENARIJAUS AUKŠČIAUSIOSE OKTAVOSE (Lara San)

(Meilės, Dėkingumo siuntimas žvaigždžių kalba. Tai ir yra Žemės ir žmonių perėjimas į aukštesnes oktavas).

6. UŽBAIGIMUI – NORINTYS PASIDALINS IŠGYVENIMAIS, PATIRTAIS PROCESO METU. Palinkėjimai vieni kitiems, kontaktų pasidalijimas tolimesniam bendradarbiavimui.

BUITINĖ INFORMACIJA:
Už buvimą laive - 10 Eur

Nuo 15.30,
pasibaigus susitikimui,
( KAS NORI)galima paplaukioti minilaivu UŽ PAPILDOMĄ KAINĄ.

Taip pat pas nuostabią laivo šeimininkę galima užsisakyti kavos ar ledų ir net išsimaudyti Nėryje (turėkite maudymosi reikmenis).(pagal orus)

PAPILDYMAS
Kiekvienas turės galimybę susitikti su Savimi Pačiu, Nematomu, tuo, kas yra ištiesų ir sąmoningai susijungti su šiuo Savo aspektu, gyvenančiu Naujojoje Žemėje, gyvybės-meilės energijose, tam kad įvyktų geriausias asmeninis scenarijus. Per bendravimą su Savimi Tikruoju savo širdyje, per buvimą šviesos erdvėje visi drauge mes sustiprinsime Gausos, gerovės erdvę vieningoje Žmonijos ir Žemės dvasioje, duodami sau, žmogui, išpildyti savo Sielos misiją šiame gyvenime.

KAM ŠIS “ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”?

DĖL VYKSTANČIŲ PROCESŲ JŪSŲ VIDUJE SUVOKIMO.
Šviesos energijos, iš Neišreikštojo Pradžių Pradžios, kurios šiuo metu intensyviai ateina į Žemę, nepriklausomai nuo žmogaus noro, supratimo ir suvokimo, šios besiliejančios energijos, pripildys visus jo Sielos lygius, žadindama materijos ląstelių atmintį.
Gydančios meilės, gailestingumo energijos prasiskverbia į pirminius materijos atminties sluoksnius, kuriuose yra pirminės Žmogaus kančių priežastys. Vyksta intensyvi, destruktyvių žmogaus pasąmonėje esančių energijų, transformacija.

SUPRATIMUI
Kad ir kas bevyktų jūsų kasdieniniame gyvenime, BŪTINA prisiminti, kad tai vyksta tik dėlto, kad savo dėmesį nuo susierzinimo, nepasitenkinimo ir t.t jūs sąmoningai perkeltumėte į Šviesą-Gyvybės Dvasią- Meilę jūsų viduje .

KĄ TAI DUODA?
SUVOKIMĄ
Sąmoningą susijungimą su kibirkštėle Absoliuto sąmonės jūsų viduje, prieš nusprendžiant dalyvausite Susitikime ar ne, sustiprėja Tikrosios išminties šviesa jūsų viduje ir duodą aiškų sprendimą-pasirinkimą, kaip elgtis fiziniame plane (eiti ar ne).

KUR TAI VEDA?
Tai reiškia, kad meilės magnetas jumyse didėja ir subtiliuosiuose jūsų Sielos lygmenyse pradeda reikštis Naujas Jūsų asmeninio Gyvenimo scenarijus Šviesos Gausoje, visa ko Gerovėje. O veiksmai fiziniame pasaulyje-materijoje bus šių energijų inkaru jūsų kasdieniame gyvenime.

Šiuo laiko periodu, užtemimų koridoriuje, kuris yra pripildytas švariausiomis Neišreikštojo Pradžių Pradžios Šviesos energijomis, kiekvienas Žmogus turi unikalią Išsilaisvinimo ir Susijungimo su savo žvaigdiniais-žemiškais savęs paties aspektais per kitus, galimybę.

“Kodėl 13 dieną 13 valandą? Ir kam?” - paklausė manęs.

Atsakymas: “13 Аrhangela Radomilo spindulys, vedantis į Dievo realizacijos, perėjimo į Naujosios Žemės ir visos Žmonijos Oktavą, užbaigimą. Kaip Danguje taip ir Žemėje 13:13”

KOKS REZULTATAS?

Susitikimo metu įvyks širdžių apjungimas, Vienatinio-Visur esančio Kūrėjo iš Neišreikštos pradžių pradžios, Meile. Tai sukurs eterinėje Žemės erdvėje besąliginės Meilės, Išminties magnetą. Išminties, besąlyginės Meilės magnetas pritrauks į Žemės atmosferą naują Vienatinio Gyvybės-Meilės scenarijų, kuriame kiekvienam, pagal jo vibracijas, pasireikš jo asmeniniai Gyvybės-Meilės scenarijai Gausos,pilnatvės, kūrybos, visuotinės gerovės energijose. Tai ir yra Žemės perėjimas ir visų joje gyvenančiųjų, į Naują, Aukštesnę, Dieviškojo Visatos Plano Oktavą. (L.A)
KOMANDA:
Lėja Ajasan - žyniuonė - kosmoterapeutė https://youtu.be/kvBmySghAR0

Meilė Aumienė-alchemijos meistrė vibracinė energijos gyduolė.-https://youtu.be/CA90AP5bxSw

Rasa Urbonienė-Šviesos Meistrė- https://youtu.be/f_V_k0KxUwE

Lara San (Larisa Šfel iš Berlyno) savyje turi kosminės Motnos aspektus, tai suteikia jai giluminį ryšį su motiniškuoju Žemės Dvasios aspektu. Per dainavimą žvaigždine kalba materijai perduodama besąlyginės meilės energija.

https://youtu.be/o-L-eCqF820

Papildoma informacija ir registracija- +370 604 22 392

https://youtu.be/HWkP1S8wojE

https://youtu.be/R4ufdhhTtVI


  • Нравится
  • 0

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos