Alchemija

Vystyti savo sąmoningumą man padėjo ir padeda alchemija. Ji atskleidė manyje tokius gebėjimus kaip empatija, stalkingas,alchemijos meistriškumas. Ji padėjo man atkurti skaidruma, be iliuzijų atskirti daugialypies energijas ir jų vibracijas, vystyti išmintį, besąlyginę meilę, atstatyti žmogišką orumą bei susijungti su savo tikrąja esme. Alchemija sustiprino tikėjimą savimi, DIEVAŽMOGIU, pažadino manyje giluminį suvokimą, kad aš kaip ir visi kiti žmonės esu žvaigždinė-žemiška daugiamatė būtybė. Viena mano, daugiamatės butybes,dalis šiame laikotarpyje veikia kaip alchemikė.
ŽVAIGŽDINĖ – ŽEMIŠKA DAUGIAMATĖ BŪTYBĖ
Tai žmogus, savyje pripažinęs ir priėmęs dieviškąsias kosmoso ir žemės energijas.
Dirbdama su savimi, su žemės ir kosmoso energijomis, aš pažinau daug įvairių sąmonės lygių ir jų skirtingų vibracijų – pradedant nuo nesąmoningojo lygmens iki žmogiškojo-dieviškojo.
Žmogaus kūnas turi kelis sąmonės lygmenis, kurie vystosi tik sąmoningai juos suvokiant.
KAS YRA ALCHEMIKAS?
Tai žmogus, pasiryžęs savyje pažinti ir šviesą, ir šešėlį, ir save keisti, atradęs Tikrąjį Pradą. Tai žmogus, kuris save stebi kasdienybėje ir seka kiekvieną savo reakciją į tai, kas vyksta ir keičia savo negatyvų atsaką į viską, kas vyksta jo gyvenime. Tai reiškia, kad jis sąmoningai stebi savo mintis, emocijas, galvoseną, kurios gimsta jame bei pasireiškia išorėje ir, pritaikydamas jau įgytą žinojimą, transformuoja savyje negatyvą į pozityvą. Nuolatinis kasdieninis – kiekvieną akimirką vykstantis darbas su savimi, tokį žmogų įpratina sąmoningai rinktis, kelia jo kūno ląstelių ir sielos vibracijas, vysto žmoguje dieviškas savybes, ugdo sugebėjimą skirti ir aiškiai įsisąmoninti Tikrosios Esmės vibracijas savyje ir atpažinti kitokių energijų vibracijas. Taip pat šis darbas ugdo gebėjimą matyti nematomus pasaulius ir atveria galimybę kontaktuoti su kitokiomis civilizacijomis. Tuo būdu vystosi sąmoningas savęs priėmimas ir iškreiptų energijų gydymas. Nuo to momento, kai žmoguje paraleliai su vykstančiomis fiziniame plane situacijomis prasideda aktyvi savistaba, atsirandančių reakcijų samoningas rūšiavimas ir jų transformavimas, kuris leidžia žmoguje užgimti besąlyginės meilės energijai, - žmogus tampa alchemiku.
Taigi, ALCHEMIKAS– tai samoningas ŽMOGUS, IŠVYSTĘS SAVYJE GEBĖJIMĄ STEBĖTI, MATYTI, ATSKIRTI IR TRANSFORMUOTI ŽEMŲ VIBRACIJŲ ENERGIJAS savo ego (ir ne tik jo, o taip pat ir kolektyvinio ego,kai su juo susitapatinama)
Tai žmogus GYVENANTIS PAGAL KOSMINIUS ĮSTATYMUS IR NAUDOJANTIS- PRITAIKANTIS ŽINIAS PRAKTIŠKAI, KURDAMAS BESĄLYGINĖS MEILĖS ENERGIJĄ KAIP SAVYJE, TAIP IR APLINK, IŠORĖJE.

KAS IRA Alchemija?
Dypakas copra savo knygoje „Burtininko kelias“ sako: „Alchemija- tai žmogiškos būtybės pavertimas į skystą auksą. Tai mūsų žemųjų EGO savybių, tokių kaip baimė, gėda, pavidas, neapykanta, nesąmoningas kerštas pačiam sau ir kitiems, pavertimas į pačias gražiausias savybes, tokias kaip: besąlyginė meilė, romumas, išmintis, laimė, džiaugsmas, harmonija ir kūrybingumas.“
Alchemija gyvenime – tai pastovus pasąmonėje vykstantis nesąmoningas procesas, kuris vėliau, dirbant su savimi, pavirsta į sąmoningą procesą: savęs tobulinimą, vidinį stebėjimą deformuotų energijų ir jų transformaciją. Deformuotos energijos tai dirbtinis blogis - visų neigiamų minčių ir emocijų, esančių Žemės erdvėje ir pasąmonėje, TAMSA(KLAMPI ITRAUKIANTI MASĖ
KAS YRA DIRBTINIS BLOGIS (TAMSA) MANO SUVOKIMU?
Tai yra didžiulis EGREGORAS-deformuotos energijos rezervuaras. prisipildęs Intelekto pasigaunamomis ŠVIESOS energijomis, kurios yra įvyniojamos į žemos kokybės materijos energijos sluoksnius.
Į šitą milžinišką Dirbtinio Blogio Egregorą įeina didesni ir mažesni egregorai,kurie turi savije mintis formos,stiprintes zmoguje neigamas emocijas.Tai yra Tamsioji Jėga mūsų pačių ir kolektyvinėje pasąmonėje.

Dirbdama su savimi įsisąmoninau, kad turiu tik du pasirinkimus:
1. Arba priimti kolektyvinį mąstymą -SUSITAPATINTI SU KOLEKTYVINIU EGO su jo nuostatomis ir įsitikinimais, kad žmogus yra auka savo aplinkybių,savo gimimo, gyvenimo, kuriame nėra nieko gero, o jis pats –„tik maišas kaulų, kraujo ir mėšlo“, kad nėra jokių nematomų pasaulių ir yra tik tai, ką matome – t.y.materialistinė separatistine-pasaulėžiūra.
2. Arba galiu tikėti, kad žmogus yra daugiamatė būtybė,KURIOS DAUGIASLUOKSNIS KUNAS NUOLATINIAME VIRSMO PROCESE YRA SKYSTASIS AUKSO ŠVYTEJIMAS. talpinanti savyje visas matomo ir nematomo pasaulių energijas.ŽMOGUS GALI TIKĖTI, KAD YRA AMŽINAS, IR GIMSTA TAM, KAD IŠMOKTŲ ĮKŪNYTI SAVO DIEVIŠKĄ POTENCIALĄ.
Aš pasirinkau a n t r ą variantą, tada ir prasidėjo mano sąmoningas augimas- ALCHEMIJA.
Save stebėdama, medituodama,MELSDAMASI, nuoširdžiai su savimi kalbėdamasi, aš išmokau savyje atpažinti ir atskirti TIKROSIOS AŠ vibracijas (pojūčius) nuo baimės vibracijų (emocijų), nuo klaidingos nuomonės, tikėjimų –tiek savų, tiek ir kitų žmonių – kuriais buvau įtikėjusi. Štai taip palaipsniui gimė sąmoningas požiūris į save, kaip į šeimininkę savo pačios minčių, troškimų,emocijų, užgimstančių manyje, o taip pat ir reakcijų. Įsisąmoninau, kad pati galiu rinktis, kaip reaguoti, tai yra, kokią dalį SAVĘS noriu išryškinti išoriniame pasaulyje.
Ar aš noriu parodyti save kaip fizinę būtybę, pasirinkdama standartines intelekto reakcijas, ar renkuosi sąmoningai keisti negatyvų mąstymą ir išreikšti savo dieviškumą..
Ateina suvokimas, kad žmogus yra ne tik kūnas ir siela, bet ir Dieviška sąmonė. Tai ne tik žinojimas, bet ir pripažinimas savije, kad žmogus yra Dievo vaikas – Dievo žmogus ir nuo to laiko tampi visiškai atsakingas už savo gyvenimą – už savo ketinimus, mintis, žodžius ir veiksmus.
Pradedi sugebėti išgirsti ir suprasti, ką tau sako kūnas, o taip pat ateina gebėjimas iššifruoti įvairius išorės ženklus bei simbolius. Atsiskleidžia tikras gebėjimų potencialas ir vystosi talentai.
Pasireiškia užuojauta ir meilė savo kūnui bei kitiems..
Taip pat vyksta karminės atminties atsivėrimas, DNR išsigydimas, atsistatymas šviesos kūnų – žemiškojo, planetinio ir kosminio. Tai veda prie įsisąmoninimo vienybės su VIENIU(VIENATIM). Atsistato vidinė pusiausvyra, atsiranda vientisumo ir pilnatvės bei laimės būsena.Ateina džiaugsmas, kūrybingumas,savirealizacija. Būni beasmenėje, besąlyginėje meilėje visiems ir viskam.

II.ALCHEMIJOS ĮRANKIAI

a) MATYMAS
b) STEBĖJIMAS(SAVISTABA)
c) INTUICIJA
d) ANALIZĖ (APRAŠYMAI-SINTEZĖ)
e)SAVIVOKA(осознаниесебя), naudojantis kosminiu veidrodiniu ATSPINDŽIO dėsniu sieloje – priėmimas savo atspindžio-projekcijos savo pasąmonės.
g) ATSISKYRIMAS NUO NEIGIAMOS ENERGIJOS SAVYJE
h) JŲ TRANSFORMACIJA

a) KAS YRA MATYMAS?
Toltekai sako: „Matymas – tai tikros žinios be jokių abejonių, kurios pasireiškia žmoguje dirbant su savimi, išsiugdant intelekto savidrausmę, širdies tyrumą, intuiciją, savistabą.
b)KAS YRA SAVISTABA?(самонаблюдение)
Toltekai sako, kad tai menas stebėti savo ego negatyvias reakcijas destruktyvioje situacijoje.
Kasdieninis sąmoningas stebėjimas savo minčių, emocijų, galvosenos ir transformacija negatyvo į pozityvą) išugdė manyje gilų iliuzijų įsisąmoninimą, iliuzijų, kurias sukūrė mano intelektas. Ir kartą aš intuityviai pajutau savo intelektą kaip gyvą substanciją. Jis manyje prabilo: „Atleisk man, siela, atleisk man, kūne, labai gailiuosi, kad aš, intelektas, save įsivaizdavau esant Dievu kūno sąmonėje, manipuliavau tavimi, Siela. Aš niekada neprisipažindavau klydęs ir netgi žinodamas apie savo klaidas, kūriau tau, kūne, gyvenimą pilną kančios. Kupinas išdidumo, puikybės, užsispyrimo, bukumo, tuštybės ir pranašumo, aš pasisavinau Dvasios šviesą, kurią man perduodavai,TU,siela, visai užmiršęs, kad pats moku tik rinkti faktus, ir juos klasifikuoti, bet ne vadovauti. Dabar pripažįstu, kad aš, intelektas, ir kūno sąmonė, ir sielos sąmonė – MES visi esame lygiateisiai bendradarbiai, ir kad kūnas yra mano geriausias draugas,kuris man padeda savo signalais nustatyti SIELOS būseną.“
KĄ REIŠKIA „PRIIMTI SAVE“?
Tai nereiškia sutikti su tuo, kad tai, KĄ JAUČIA PAŽEISTA/KENČIANTI DALELĖ MANYJE esu VISAS AŠ. Tai reiškia leisti sau pažvelgti į save iš kito taško. Tai reiškia: PRIPAŽINTI, KAD TAI, YRA NE VISAS AŠ ir pripažinti, KAD AŠ, ŽMOGUS, SAVYJE TURIU IR SVEIKAS, DŽIAUGSMINGAS, ŠVIESIAS DALIS IR GALIU sąmoningai pasirinkti kur nukreipti savo dėmesį.
e)KAS YRA SAVIVOKA(самоосознание), SUPRANTANT ir PRITAIKANT VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DĖSNĮ?
VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DĖSNIS pasireiškia tada, kai imi kaltinti kitą, arba tiesiog pabėgi nuo situacijos sprendimo.
Veidrodinio atspindžio dėsnis – tai iškreiptų energijų projekcija, paveikta DVASIOS ŠVIESOS kuri pradeda eiti iš pasąmonės. Ši projekcija kaip filtras, susidedantis iš susierzinimo, pykčio, pavydo,nepasitenkinimo, priekaištų, pagiežos, neapykantos ir keršto pačiam sau energijų, kurios padengia žmogaus intelektą ir jis viską pradeda girdėti, priimti iškreiptai. Šią akimirką privalome atskirti tą destruktyvią dalelę nuo savęs, žmogaus. Tam reikia sąmoningai nukreipti savo, žmogaus, dėmesį į savo reakcijas.
praktika
Kaip?paklausti save„Kodėl aš taip pykstu?“ „ar tai aš visas, žmogus, ar tai tik dalelė manyje taip reaguoja?“
Garsiai sau užduodama klausimą „Ką aš(dalelė) dabar jaučiu?“, ir garsiai įvardindama jumise tuo momentų iškilusią mintį ar skambančią emociją (sakykime: ‚, Kas manyje dabar kalba? – p y k t i s , nuoskauda ir tt.“),
atraSITE, kad tuo būdu JUSU fizinė sąmonė lengvai išsivaduoja iš standartinio mąstymo ir imate situaciją matyti visiškai kitaip...

g) KĄ REIŠKIA MOKĖTI ATSKIRTI(mano manymu)?
Tai gebėjimas išmintingai ir sąmoningai atskirti iliuzijas nuo tikrovės, ir aiškiai jausti, kur pasireiškia e g o, o kur – T i k r o j i E s m ė. (Čia padeda susijungimas su Tikruoju AŠ savyje ir įvardinimas tos energijos, kuri išsireiškė per vidinę ar išorinę reakciją, ir sąmoningas pasirinkimas, ką maitinti savyje: ar tai, kas neša harmoniją, ar tai, kas neša susinaikinimą).
Mumyse yra Susinaikinimo programa. Kas tai?Iš kur ji atsiranda?
Gimdamas vaikas atsineša ne tik nepaliestą-pirmykštę energiją,bet ir energijas sukauptas praeituose gyvenimuose. Ta pirmykštė neindividualizuota energija turi savyje snaudžiančią neapykantos energiją. Kai ją ima veikti kitų žmonių intelekto nuostatos, ši energija pradeda augti ir virsti ego tamsiąja sielos puse tame žmoguje.
Trijų mėnesių kūdikio fizinis protas į save priima tą energiją, kurią skleidžia aplink jį esantys žmonės. O nuo trijų mėnesių kūdikio prote formuojasi pirma individuali, bet neteisinga nuomonė, kad JĮ MYLINTIS ŽMOGUS tam ir yra, kad visą save – savo dėmesį, energiją ir laiką – atiduotų tik jam. Iš šitos kūdikiškos patirties kūdikyje KUDIKIO INTELEKTE formuojasi nuomonė, kad jį mylintis žmogus visada žino visus jo poreikius ir norus. Tuo metu jo fizinio proto dalis yra nenusimananti ir neišsivysčiusi. Ją apgaubia neteisingų nuostatų energija, O TA ENERGIJA, laikui bėgant apgaubia kiTŲ nuostatu energijos, kuriose slypinčios fizinės materijos dalelės turi kiek daugiau nuovokos.Kai pradeda formuotis vaiko e g o , tai pasireiškia kaip neigimo programa, kuri lemia vaiko elgesį ir verčia į viską sakyti NE. Tuo metu tėvai, stebėdami savo vidinę reakciją ir supratę, kad per jų vaiką yra siunčiamas signalas jų pačių vidiniam kūdikiui, kuriam atėjo laikas pasveikti, galės padėti ir savo vaikui.
Neišmanymo energija -neindividualizuota neapykanta, veikiama joje išaugintų minties formų, materijos, kolektyvinėje sąmonėje pavirstaį viską neigiančią ir griaunančią energiją –separatistu mąstymą - į TERORISTO archetipą, kuris kiekvieno žmogaus pasąmonės lygmenyje susijungia su jo asmeniška susinaikinimo programa ir sau pačiam trokšta savo fizinės formos mirties...Fiziniame plane ši programa įsijungia kaip žmogaus neapykanta sau pačiam. Ji sustiprina nesąmoningą kaltės jausmą ir gimdo kerštą, kuris vykdomas per kitus, naudojant užpuolimą, prievartą, mušimą ir net žmogžudystę ir karą. Susinaikinimo programa turi daug kaukių – archetipų

h) KAS YRA TRANSFORMACIJA?
Tai alcheminis procesas, kuris išgrynina negatyvias energijas ir pakelia energijos virpesių dažnį.Tai išlaisvinimas savo Sąmonėje fizinio proto dalelių nuo stereotipinio mąstymo, įvairių blokų ir minčių formų.

I. ALCHEMIJOS INGREDIENTAI.
DVASINIAME PLANE:
a) Dėkingumas
b) Sąmoningumas;
c) Sąžiningumas;
d) Nuoširdumas (Atviras pokalbis su savimi);
e) Širdies tyrumas;
f) Pastovus pokalbis su kūno ląstelėmis;
g) Priėmimas;
h) Atleidimas;
i) Palaiminimas;
j) Paleidimas;
k) Leidimas sau priimti naujas šviesos energijas ir jų priėmimas.
FIZINIAME PLANE:
a) Meditacija;
b) Malda;
c) Sąmoningas kvėpavimas;
d) Mantros,joga
e)spontanini šokiai
f)žvaigždžiu kalba
ir kita praktika.

a) DĖKINGUMAS
Kas yra dėkingumas?
Dėkingumas – tai energija – besąlyginės meilės magnetas, kuriantis mūsų ketinimų ir troškimų materializaciją fiziniame plane.Dėkingumas už bet ką Visatai, tampa patvirtinimu, kad tai j a u yra ir galite tuo disponuoti. Visata atsako „tegul taip ir būna“ arba „TEBŪNIE“.
PRAKTIKA
Paklausykite savo ŠIRDIES. Pajuskite, kuri dalelė jaučiasi diskomfortiškai, apgaubkite ją savo meile, tartum ant rankos tupintį mažą paukščiuką.

Dėkingumo malda
Dėkoju TAU, KUREJAS-absoliutas kad mano kūno ląstelės gydosi.
Dėkoju Tau, kad išsisklaido neapykantos energija.
Dėkoju Tau už išgydymą, Dėkoju Tau, kad padėjai man suvokti, kad g a l i u sau tai leisti.
Leidžiu, kad tai vyktų, priimu ir Dėkoju.

b) KĄ REIŠKIA SĄMONINGUMAS?
NealDonaldWalsch (Nylas DonaldasUolšas) sako: „BŪTI SĄMONINGU, TAI BŪTI ŠIOJE AKIMIRKOJE. TAI REIŠKIA – SUSTABDYTI MINČIŲ BĖGIMĄ IR NUKREIPTI D Ė M E S Į Į SAVO KŪNO POJŪČIUS BEI LEISTI SAU PILNAI IŠGYVENTI, KĄ JAUČIA NESĄMONINGA DALELĖ».
Dirbdama suvokiu,kad intelektas butinai turi pripažinti, jog jis – tik TARPININKAS TARP SIELOS IR KŪNO. JIS TURI PRIPAŽINTI, KAD KŪNAS, KAIP IR SIELA, TURI SAVYJE D I E V O S Ą M O N Ę . Ir kūnas ir siela yra lygiaverčiai bendradarbiai su DVASIA-DIEVO SĄMONE ŽMOGUJE. Tai ir yra sąmoningumas.
Bendravimas su savo kūno ląstelėmis prasideda:
- Nuo pripažinimo, kad ląstelė savyje turi aukščiausios Šviesos vibraciją, gyvybės dvasią –energiją, kurioje slypi Absoliuto Sąmonė.

- Nuo suvokimo, kad iki šiol intelektas negarbingai elgiasi su žmogaus kūne slypinčia Absoliuto sąmone, kuri mūsų kūne reiškiasi kaip Gyvybė Dvasia per i n t u i c i j a.

- Nuo pripažinimo, kad materialusis protas žmoguje yra atskirtas nuo Absoliuto sąmonės, esančios jame pačiame. Pripažinimo, kad intelektas savivaliauja ir manipuliuoja žmogumi, kaltindamas jį patį ar kitus už visas nesėkmes.

- Nuo siekimo s ą m o n i n g a i susijungti su Absoliuto Sąmone savo širdyje.


c) KAS YRA TYRA ŠIRDIS arba KĄ REIŠKIA BŪTI TYRAŠIRDŽIU?

Theun Mares ( ТеunasМаrezas ) knygoje „Toltekų mokymas“rašo:„Tyrumas reiškia mokėjimą veikti pačiu geriausiu būdu pasitelkiant visas įmanomas žinias.“ Būti TYRAŠIRDŽIU, reiškia būti pilnai atsakingu, t.y. pilnai prisiimti atsakomybę už save, savo mintis, emocijas, žodžius, veiksmus, savo gyvenimą ir savo žinias.“
As suvokiu,kad Visi gyvenimo išbandymai atsiranda tik tam, kad žmogus galėtų pats stiebtis ir augti iki tokio lygmens, kuris jam leidžia perprasti, suvokti t i k r ą j ą neįkainojamą GYVYBĖS DOVANOS PRASMĘ ir suprasti, kad tik jis pats yra visiškai atsakingas už savo gyvenimą.

g) PRIĖMIMAS
Priimti – nereiškia s u t i k t i su kito žmogaus nuomone.
TAI REIŠKIA KITAIP PAŽVELGTI Į SITUACIJĄ, Į ŽMOGŲ, Į SAVE, LEISTI SAU PRISIMINTI SAVE IR P A K E I S T I SAVO STEREOTIPINĘ REAKCIJĄ SAVYJE.
Tai reiškia – panaudoti gautas žinias čia ir dabar. KAIP?Kuo dažniau, neieškodami atsakymo, klauskite savęs:
„Kaip sureaguotų DIEVO SĄMONĖ manyje?“
Naudojantis Veidrodinio atspindžio dėsniu, žvelgiu į viską Dievo akimis ir suvokiu, kad viskas, kas dabar vyksta su manimi, vyksta pagal sielų sutartis. Viso to tikslas yra vienas:
kad aš, Žmogus, prisiminčiau, KAS AŠ ESU iš tikrųjų ir išmokčiau priimti visas savo daleles savyje. Tai reiškia:išmokti SAVE MYLĖTI ir mylėti kitus. Būti atjaučiančiu ne tik kitiems bet ir sau.
Situacijos vyksta tam, kad išmokčiau matyti Dievo planą mano sielos evoliucijai.
Išmokti pamatyti, kokia yra Tikroji Esmė.
Išmokyti savo intelektą surasti nors kažką gero, net kai būna l a b a i b l o g a i. Padėti jam suvokti suprasti, kad jis per filtrą mato iš pasąmonės kylančią neigiamų energijų projekciją. Šiuo momentu labai svarbu atskirti save nuo šio filtro. Tam reikia perkelti dėmesį į savo vidines reakcijas.
KAIP?(PRAKTIKA)
Atsisukame į save, į tą savo dalį, kuri kažkam priešinasi, kaltina, ar susierzina. Ir paklausiame savęs: „
„Kodėl ši situacija su manim vyksta?“ „Ką turiu savyje pamatyti? Ką suprasti?“
„Ar tai yra mano?“„Ar tai man suteikia Harmoniją?“„Ir k a m man to reikia, jei nėra harmonijos?“
„Kodėl aš(dalele) taip pykstu?“ Įsivardinkite kylančias emocijos ir po to paklauskite savęs: „KOKIE NEREALIZUOTI POREIKI NORAI SLEPIASI UŽ ŠIŲ MANO EMOCIJŲ?“Atsakymą užrašykite automatiškai – o po to užrašykite tris, keturis veiksmus fiziniame plane, kad realizuotume užslėptas reikmes, norus, kurie dabar iškilo.
Kartokite „DĖKOJU, MYLIU“.
h) Ką reiškia ATLEIDIMAS?
Tai suvokimas, kad tai buvo savęs – savo asmenybes pažinimas, o ne klaida. Savęs pažinimas per nuostatas ir susinaikinimo programas.
Atleidimas – tai intelekto sąmoningas suvokimas, kad viskas, kas vyksta duotuoju momentu tai yra g e r i a u s i a, kas gali su žmogum vykti tą akimirką dėl jo pasąmonėje susikaupusios neapykantos sau pačiam. Tai įsisąmoninimas, kad mes niekada nesame palikti patys sau ir visada ateina pagalba iš KŪRĖJO/Absoliuto.Atgaila – tai pripažinimas, kad intelektas nukreipia dėmesį nuo dieviškosios kibirkštėlės esančios mumyse.
APIBENDRINIMAS:
KAIP VEIKIA ALCHEMIJOS PROCESAI.
• Neutralizuoja neigiamą įtaką iš išorės;
• Stabdo nuosavas destruktyvias mintis;
• Grynina ir sustiprina ryšius su Dieviškąja Išmintimi, Besąlygine Meile mumyse ir Šaltiniu;
• Vysto sąmoningumą;
• Kelia Sielos ir kūno vibracijas;
• Keičia ateitį į gerąją pusę;
• Padeda atgimti sąmoningam žinojimui, kad esi TAS KURI ESI Ugdo vidinę laisvę, stiprybę ir sugebėjimą pačiam kurti savo gyvenimą, harmonijoje ir meilėje, bei sąmoningai bendradarbiauti su aukštesniais pasauliais, atliekant tai, ka skirta tavo sielai ir dvasiai.
Dirbant su savimi įvyksta pasikeitimas ir dėkingumo bei meilės energijos eina į mūsų ateitį,IŠSIREIKŠDAMOS MUMYSE IR MUSŲ APLINKOJA VISAKERIOPA GEROVE,GAUSA-dvasine,emocine,materialia

Pavyzdžiui, 2012 metais, būdama SAVO AMZIAUS, nieko nežinodama apie jokius prizus ar apdovanojimus, labai spontaniškai aš panorau dalyvauti jaunimo šokių maratone „Šok, kol gali“, ketindama realiai patirti ir patikrinti pokyčius savo organizme. Šiame renginyje šoko ir jaunimo šokių maratono nugalėtojai, kurie buvo šokę be pertraukos 6val. 30min. Šį kartą jiems teko šokti 8 val. 30 min. Pagaliau mes likome tryse. Kadangi mano ląstelės buvo užpildžiusi gyvenimo džiaugsmo energija, aš šokau be jokio nuovargio, mėgaudamasi greitu ir lengvu gyvenimo meilėje judėjimu, o jie gi man tiesiog negalėjo pasiduoti – juk jiems buvo tik nuo 17 iki 25 metų... Mane sustabdė organizatoriaus žvilgsnis – pilnas pykčio ir neapykantos „šitai pagyvenusiai i š p r o t ė j u s i a i moteriškei“, kuri taip įkvėptai ir lengvai tebešoko, kai tuo tarpu visi kiti išsikvėpė, mirtinai pavargo ir visiems n u s i b o d o ... Tas jo žvilgsnis manyje pažadino keistą nuoskaudą. Besąlygiškos meilės energija buvo tokia galinga, kad perdegė aparatūra. Pasirodė dūmai ir visi su palengvėjimu atsikvėpė. Taip aš ATŠOKUSI 8val. 30min. gavau įrodymą, kad mano ląstelėse energ ja septyniolikmetės mergaitės..

PRAKTINIAI PATARIMAI
1. Susijunkite su savo Tikrąja Esme ir dėkokite dievu-DEIVEI– GYVYBĖS DVASIAI, Dievo Sąmonei.Tyloje pajauskite, kas jumyse vyksta.
2. Pažvelkite į savo vertybių prioritetus.
3. Suvokite, ką statote į pirmą vietą ir užduokite sau klausimą: „Ar tai iš tikrųjų taip svarbu?“ Pajuskite save.
4. Ir dar paklauskite – „KODĖL šis prioritetas pirmoje vietoje? Kokios nuostatos mane verčia manyti, kad tai – svarbiausia?“ Atidžiai pažvelkite į tas nuostatas ir į savo mintis.
5. Leiskite sau suvokti, kad taip mąsto tik dalelė jumyse, kurią gaubia tokie įsitikinimai, kurie verčia jus gyventi d r a m o j e .
6. Pakvėpuokite ir mintyse pasakykite: „Aš priimu sprendimą nustoti save t e i s t i ar teisti kokį kitą žmogų ir leidžiu sau priimti ŠVIESĄ į save.
7. Pažvelkite į intelektą šviesoje.„PASAKYKITE. Priėmiau ir pripažinau, ir sąmoningai susijungiu su Dievo MEILĖS ŠVIESA Žmoguje.“

LEJA MEILE AJJANASAN.2015.01/02

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų