Medžiagos per 11.12.2013 » Savęs Pažinimas

1. Jie neleidžia laiko, gailėdami savęs. Psichiškai stiprių žmonių nepamatysi gailintis dėl susiklosčiusių aplinkybių ar dėl to, kaip su jais neva neteisingai pasielgta. Stiprūs žmonės išmoko prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir rezultatus, jie puikiai supranta, kad dažnai gyvenimas yra neteisingas. Jie sugeba padėkoti ir įvertinti išmoktas pamokas. Kai susiklosto nepalanki situacija, jie nenusivilia ir vartoja tokias frazes kaip „na, ką gi“, „gal kitą kartą“.

Хотя многие и считают судьбу довольно сложным понятием, пока ещё никем полностью не изученным, но я могу сказать, что судьбы нет. Правда не совсем нет – она бывает, и только у людей без головы.

Цель и задачи, предназначение и миссия воплощения человека на Земле

Предназначение — это обязательно что-то высокое, связанное со служением Земле, Вселенной, помощи эволюции человека или для каждой души свой масштаб Предназначения воплощения?


Тонкие тела человека, как и физическое тело, нуждаются в питании. Помимо питания от физического тела, фундамента организма на начальных этапах, они насыщаются энергией из пространства во время дыхания, всасывая ее через чакры и распределяя по каналам между всеми системами, впитывая через оболочку, если место «заряжено», а так же выбросы других людей.Į viršų