ANNA - saviugdos ir savirealizacijos centras

Žvilgsnis į save. Kaip dažnai tai nutinka? Ką turiu omenyje? Ogi, klausimą - kaip dažnai pasižiūri į save? Į savo vidų? Į savo norus?
Kaip dažnai prisiimi atsakomybę už savo elgesį? Kaip dažnai prisiimi atsakomybę už savo žodžius? Ar tiesiog leidi viskam tekėti, kaip iš gausybės rago, nepasverdamas ir nepamatuodamas, kaip tie žodžiai, veiksmai gali paveikti aplinką, žmones, artimuosius..
Ar matai save iš šalies?
Ar vis dar laikai save pačiu nuostabiausiu? Pačiu gražiausiu?
Iš kurios perspektyvos tai kyla - nuoširdumo, nes iš tikrųjų taip jautiesi, ar egoizmo, galvojant, kad esi pranašesnis kažkuo už kitus?
Och! Mūsų ego moka šokti stebuklingai mumyse. Moka apžaisti įvairias situacijas taip, kad mes liekam patys šauniausi, patys nekalčiausi, patys geriausi.
Nors iš tikrųjų viduje beprotiškai skauda.
Nors iš tikrųjų viduje tokio gylio skylės, kad mes net nežinome, ką su jomis daryti.
Nors iš tikrųjų viduje toks didžiulis savęs niekinimas, atmetimas, atstūmimas.
Toks didžiulis meilės trūkumas. Sau.
Ir kas vyksta viso to pasekoje?
Mes saugomės užsidengdami savo egozimu. Slepiamės po jo kiautu ir bandom save įtikinti, kad esame pakankami. Kad esame geri. Kad esame kažko verti.
Kol nuoširdžiai neatsigręšime į save ir nepradėsime savęs matyti stebėtojo akimis, mes tik toliau grimsime į egoizmo bedugnę. Besaikį vartojimą, alkoholį, svaigalus, sek****są…
Kaip ten bebūtu pilnatvę galime rasti tik savyje.
Būdami visiškame atsivėrime su savimi.
Būdami visiškame atvirume savo jausmams, savo išgyvenimams, savo norui slėptis.
Būdami visiškai atviri savo visiems norams.
Būdami visiškai atviri matymui iš kur jie kyla.
Būdami atviri sau.
Ar tu esi tame?
O, galbūt, vis dar slepiesi po egoizmo šydu?


Эти ритуалы были проведены Ведуньями в святилищах Предков,в Местах Силы по всей планете Земля.
Ведунья ВетРа,находясь в Сновидении планеты Земля,слившись с Непроявленным Единым Я Есмь в сердце своем,принимала участия в Едином Ритуале ,объединяющем все энергии идущих ритуалов на Земле и после возвращения в тело,смогла передать энергии происходящего вот в таком виде:В мирах подземных,как и в горних,
свершилось то,что не могло уже не Быть.
Спирали света ,тьмы слились в ядре планеты.
настало время для Земли -Собою быть.

Быть той,Первоначально чистой и невинной,
В себе несущей Жизни свет в любви.
Сознание Богоребенка возродилось,
в Богине-женщине,в материи Земли.

А это значит,в людях-человеках исчезли тени,
что несли им месть и ненависть, и страх.
Исчезли вложенные в них программы.
театр абсурда превратился в прах.

Исчезла тьма в мирах подземных.
Там возрадился чистый Дух любви,добра.
Отныне на Земле оставшиеся драмы
жить будут лишь за счет невежества и глупости ума.

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВСЕ ЛЮДИ
ВНОВЬ ОБРЕЛИ СВОБОДУ,ПРАВО ЖИТЬ.
ЖИТЬ,ВЫБИРАЯ ИСТИННЫЕ МЫСЛИ,
ДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБОЮ В МИРЕ БЫТЬ.

Нея(Непроявленное Единое Я Есмь через Лею)
21:12.2021.
ритуал проводился ночью,с 00.12до 00.45 в Парке Сказки в Святилище Предков.

 ЭКСПРОМТ ПРОШЕНИЯ ИДЕТ:
ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 129
Atgal     Pirmyn
Rodyti daugiau


Į viršų