TU ESI PATS GALINGIAUSIAS ENERGIJOS PERDAVIMO BOKŠTAS VISATOJEОпубликовал: Ajjana, 12-12-2023, 21:07, Психология 3-его тысячелетия / литовский, 188


Algirdas Svaravičius

TU ESI PATS GALINGIAUSIAS ENERGIJOS PERDAVIMO BOKŠTAS VISATOJE
Jums nuolatos kartoja, kad jus sukūrė Dievas. O Aš pasakysiu, kad tai jūs kuriate Dievą. Kiekvieną akimirką Dievas išsireiškia jumyse, per jus ir kaip jūs. Tai jūs nusprendžiate, koks Dievas bus dabar, ir Jis niekada neatims iš jūsų tokio sprendimo teisės, Jis niekada nenubaus už 'blogą’ pasirinkimą.
Esi pats galingiausias energijos perdavimo bokštas Visatoje. Paprastai sakant, energija vibruoja tam tikru dažniu. Kadangi susidedi iš energijos, tu taip pat vibruoji tam tikru dažniu, kurį sąlygoja tavo mintys ir jausmai. Viskas, ko trokšti, sudaryta iš energijos ir vibruoja. Viskas yra energija.
Visa esmė slypi štai kur. Kai galvoji apie tai, ko trokšti, išspinduliuoji tam tikrą dažnį, ir to, ko trokšti, energija ima vibruoti tuo pačiu dažniu, kad tavo noras išsipildytų! Susitelkdamas į tai, ko trokšti, keiti savo norų atomų vibraciją taip, kad tas kažkas atsklistų pas tave.
Pats galingiausias Visatoje energijos perdavimo bokštas esi
todėl, kad tau suteiktos galios mintimis sutelkti savo energiją, pakeisti vibracijas to, apie ką galvoji, ir šitaip lyg magnetui pritraukti tai, ko trokšti.
Galvodamas, jausdamas tuos gerus trokštamus dalykus, kaipmat persijungi į dažnį, kuris sužadina tavo norimų daiktų energiją; ji ima sklisti pas tave, ir taip tavo troškimai realizuojasi gyvenime.
Pagal traukos dėsnį, panašus traukia panašų. Tu esi energijos magnetas, todėl iš tavęs energija tarsi elektra keliauja trokštamų dalykų link, o iš jų grįžta atgal.
Savo magnetinę energiją žmonės tvarko patys, nes niekas kitas negali už juos nei mąstyti, nei jausti. Tik mintimis ir jausmais susikuriame savo dažnį.
Maždaug prieš šimtą metų, nesiremdamas jokiais praėjusio šimtmečio moksliniais atradimais, Charlesas Haanelis buvo išsiaiškinęs Visatos veikimo principą:
„Visuotinis Protas - tai ne tik žinios, bet ir medžiaga, kuri savo traukos jėga „sulipina" elektronus ir šitaip suformuoja atomus; šie savo ruožtu, veikiami to paties dėsnio, sudaro molekules, o šios sudaro objektus. Taigi mes matome, jog šis dėsnis - tai kuriančioji jėga, slypinti už visų reiškinių pavidalų - ne vien už atomų, bet ir už pasaulių, Visatos, už visko, ką tik mūsų vaizduotė sukuria."
Tikrasis išteklių šaltinis yra nematomas laukas, kad ir kaip jį vadintum - Visata, Aukštesniuoju Protu, Dievu, Begaliniu Intelektu ar dar kaip nors.
Vos ką nors gavęs, neužmiršk, jog tai prisitraukei todėl, kad veikė traukos dėsnis ir kad buvai tinkamo dažnio bei darnoje su visuotinais ištekliais.
Įvairūs šaltiniai tvirtina, kad esame sukurti pagal kuriančiojo šaltinio paveikslą, atvaizdą. Kitaip sakant, tu turi dieviškosios galios kurti savo pasaulį, ir tu jį kuri.
Galbūt jau sukūrei ką nors nuostabaus ir verto tavęs, o gal ir ne. Norėčiau, kad apsvarstytum vieną dalyką. Ar tas rezultatas, kurį pasiekei savo gyvenime, tenkina tave? Ar jis vertas tavęs? Jei nėra vertas, ar nebūtų dabar pats tinkamiausias metas ką nors pakeisti? Taip sakau, nes tu turi galių tai padaryti
Remdamiesi Šventuoju Raštu galėtume sakyti, jog esame sukurti pagal Dievo paveikslą, Jo atvaizdą. Galėtume sakyti, jog esame dar vienas būdas, kuriuo Visata įsisąmonina save. Galėtume sakyti, jog esame begalinis atsiskleidžiančių galimybių laukas. Ir visa tai būtų tiesa.
Vienu teiginiu galima pasakyti viską, ko tik trokšti, ir kad tas teiginys bet kam gali padėti pasiekti harmoniją, taip yra todėl, kad šiuo teiginiu pasakoma tiesa, o kai tiesa pasakoma, bet kokia klaida ar nesantaika turi išnykti.
O teiginys yra toks: „Aš esu visuma, esu tobulas, stiprus, galingas, mylintis, harmoningas ir laimingas."
Tu esi Dievas fiziniame kūne. Tu esi Dvasia kūne. Tu esi Amžinas Gyvenimas. Tu esi kosminė būtybė. Tu esi visa galia. Tu esi visa išmintis. Tu esi visos žinios. Tu esi tobulybė. Tu esi didybė. Tu esi kūrėjas ir šioje planetoje kuri save.
„Devyniasdešimt devyni procentai to, kas esi, yra nematoma ir nepaliečiama"
Visur pasklidęs visuotinis intelektas sudėliojo žmones, aplinkybes bei įvykius taip, kad gautum, ko troškai. Toks yra dėsnis.
Jei tai, ką pasakiau, tau atrodo kaip darbas, skirtas pertempti tam, ko nori, iš nematoma į matoma, pabandyk eiti trumpiausiu keliu: įsivaizduok viską, ko trokšti, kaip realų dalyką.
Tada tai, ko trokšti, išsipildys šviesos greičiu. Paprašyk, kad visa tai atsirastų visuotiniame dvasiniame lauke, o viskas, kas ten egzistuoja, yra realu.
Kai ką nors suvoki mintyse, žinok, jog tai yra realu, ir būtinai išsipildys.
„Šiam dėsniui nėra ribų - jis viską padarys dėl tavęs; išdrįsk patikėti savo svajone ir tuo, jog ji jau įgyvendinta."
Ar manai, kad gali? Su šiomis žiniomis gali pasiekti ir atlikti, ką panorėjęs.
Praeityje tikriausiai neįvertinai, koks nuostabus esi.
Ką gi, dabar žinai, jog esi Aukštesnysis Protas ir gali prisitraukti bet ką iš Vieno Aukštesniojo Proto. Bet kokį išradimą, įkvėpimą, atsakymą - bet ką.
Gali daryti, ką panorėjęs. Esi neapsakomai genialus žmogus. Tad pradėk sau tai kartoti ir įsisąmonink, kas iš tiesų esi.
Visur pasklidęs visuotinis intelektas sudėlios žmones, aplinkybes bei įvykius taip, kad gautum, ko troškai. Toks yra dėsnis.
Ar yra kokios nors ribos? Jokių. Mes esame neribotos būtybės. Nėra aukščiausios ribos. Gebėjimai ir talentai, gabumai ir galios, kurių turi kiekvienas šios planetos individas, yra beribiai.
Visa tavo galia - tai savo galios suvokimas ir jos valdymas mintimis.
Tavo mintys, jei tik paleisi, lėks it nesuvaldomas garvežys. Jos gali tave nuskraidinti į naują trokštamą ateitį. Dėsnis toks. Išmok juo teisingai naudotis.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos