NUO KO PRASIDIEDA PAGARBUS POZIURIS įSAVE ZMOGU (taigi ir į kitus)С чего начинается уважительное отношение к себе,человеку?(а значит и к другим)


„KUR NĖRA SAVĘS POŽIŪRIS Į SAVE, ŽMOGUS, ŽMOGAUS miršta, o ZOMBIJAS PRASIDEDA“

1. Nuo supratimo, kad esate ŽMOGUS (kaip ir visi žmonės), nešiojatės savyje PIRMINĘ SĄMONĘ apie Neapsireiškiamą Pradžių pradžią = ŠVIESOS KIRKŠTĖ = GYVENIMO DVASIA-MEILĖ = GYVENIMO MEILĖ.2. (kaip ir visi) TURI SAVYJE Pasirinkimo laisvę: į ką savyje kreipti dėmesį, į kokias mintis, įsitikinimus, minties formas, įsitikinimus, kad atkreiptum dėmesį = ENERGIJA tam, kas gyvenime sukuria dramą arba į tai, kas nuramina.

3.Tik tu pats ((kaip ir visi) esi atsakingas už savo vidinį pasirinkimą ir pasekmes, kurios pasireikš tavo gyvenime.

4. Atpažinkite savyje (ir kituose) KŪRĖJO = KŪRĖJO (arba naikintojo) galią, kurdami savo gyvenimą jausmų ir emocijų kupinomis mintimis.


KAIP PALAIKYTI IR STIPRINTI DIEVIŠKOS MEILĖS-IŠMINTĖS APRAŠYMĄ SAVYJE?
1. Kiek įmanoma dažniau priminkite sau tai, kas išdėstyta aukščiau.
2. Nuolat stebėkite savo mintis ir reakcijas, užduokite sau klausimą: „KAS DABAR PER ŠIĄ MINTIŠKĄ (jausmas, emocija, reakcija) MANĖ APSIreiškia:
TIKROJI ESMĖ = DIEVIŠKOS IŠMINTIS MEILĖ MANĖJE
arba
INTELEKТ- MANO EGO?

Lei
2024-11-05
С чего начинается уважительное отношение к себе,человеку?(а значит и к другим)
"ТАМ,ГДЕ НЕТ СОБСТВЕННОГО УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ СЕБЯ К СЕБЕ, ЧЕЛОВЕКУ,ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УМИРАЕТ И НАЧИНАЕТСЯ ЗОМБИ"

1.С осознания того,что ты ЧЕЛОВЕК(как и все люди) несешь в себе ПЕРВОСОЗНАНИЕ Непроявленного Начала Начал=ИСКРУ СВЕТА=ДУХ ЖИЗНИ-ЛЮБВИ=ЛЮБВИ ЖИЗНИ.
2.(как и каждый) ТЫ ИМЕЕШЬ ВНУТРИ СЕБЯ Свободу выбора:на что внутри себяобращать внимание,чему,какмим мыслям ,убеждениям ,мыслеформам,верованиям отдавать свое внимание=ЭНЕРГИЮ тому,что создает драмы в жизни или тому,что умиротворяет.
3.Только ты сам((как и каждый) несешь ответственность за свой внутренний выбор и те последствия,что проявятся в жизни твоей.
4.ПРизнать в себе(и в другом) могущество СОЗИДАТЕЛЯ=ТВОРЦА(или Разрушителя),сотворяющего жизнь свою мыслями,наполненными чувствами,эмоциями.
КАК ПОДДЕРЖАТЬ И УСИЛИТЬ В СЕБЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ-МУДРОСТИ?
1.Как можно чаще напоминать себ о выше перечисленном.
2. Постоянно отслеживать свои мысли,реакции,задавая себе вопрос:"КТО СЕЙЧАС ВО МНЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЭТУ МЫСЛЬ(чувство,эмоцию,реакцию):
ИСТИННАЯ СУТЬ=БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ ЛЮБОВЬ ВО МНЕ
или
ИНТЕЛЛЕКТ,ЭГО МОЕ?

Лея
11.05.2024


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

© 2024 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos