Ar sau ir planetai susikuriate (susiprojektuojate) patį geriausią gyvenimą?Опубликовал: Ajjana, 28-08-2013, 18:40, литовский / Духовное, 5 745


Mieli skaitytojai,

siunčiame jums du straipsnius knygos "Budintojai" autorės Sandy Stevenson. Tiems, kurie skaitėte jos knygą ar buvote jos seminaruose, mielai paskaitysite. Straipsnius labdaringai išvertė mūsų gerb.Lilija Talmantienė. Dėkojame jai!


Naujausias straipsnis:

Ar sau ir planetai susikuriate (susiprojektuojate) patį geriausią gyvenimą?
...
Visi esame prisiklausę daugybę žodžių apie „tuos dvasinius dalykus“. Galbūt kai kas dabar sau ramiai linksi ir sako „Taip, taip, žinome, žinome“. Taip, tai tiesa - daug ką žinome, bet gal ne visai viską. Žemėje esame kaip komanda, kaip Šviesos pajėgos, todėl dabar kiekvienas turime būti savo vietoj, parengtyje. Gal bent galėtumėte perskaityti šį straipsnį ir jei jums jis nepasako nieko naujo, tai gal pažįstate žmonių, kuriems būtų visai ne pro šalį (naudinga) jį paskaityti. Juk norime, kad šiam spektakliui pasibaigus, visi būtų perbėgę finišo liniją, argi ne?
Esame kūrėjai. Visi. Neįtikėtinai galingi ir sąmoningi. Kartais stebitės, kodėl kai kurios mintys yra vis kartojamos ir kartojamos – o tai yra todėl, kad taip reikia. Jos tada nebebus kartojamos, kai mums daugiau nebereikės jų girdėti. Kartais taip dažnai girdime tą patį, jog imame manyti, kad tikrai tą dalyką gerai suprantame. Ne perseniausiai kalbėjausi su viena moterimi apie tai, kad patys kuriame savo gyvenimą. Ji pasakė „O, taip, žinau.“ Ir jau po kelių minučių prabilo apie tai, kas dabar dedasi Egipte, išreikšdama gilius nuogąstavimus ir baimę, kurią jaučia stebėdama ten vykstančias demonstracijas, nes ji su vyru yra susitarę praleisti atostogas Egipte gruodyje - (dar už penkių mėnesių). Dabar gi, apimta baimės, sakė, kad ten per daug baisu ir kad, matyt, teks susitarimą atšaukti. Palieku jums spręsti, ar ji suprato, kad mes galime sukurti, ką tikrai norime, užuot kūrę tai, ko nenorėtume, kad atsitiktų...
Mes tie menininkai, kurie nubrėžiame savo pačių gyvenimo gaires. Mes kuriame savo mintis ir įsitikinimus! Mes ir režisieriai, ir prodiuseriai. Mes parenkame aktorių ir patys vaidiname (arba: ir patys esame aktoriai). Kiekvieną akimirką sprendžiame, koks bus mūsų individualus ir kolektyvinis gyvenimas.Tai ne kokia nors fantazija, tai – faktas! Tai visatos dėsnis. Jis vadinamas „Kūrimo dėsniu“(the Law of Creation). Nuo jo nepabėgsi. Ar mūsų mintys yra neigiamos ir baimingos, ar teigiamos ir mylinčios, viską, kas įvyksta mūsų gyvenime, sukuriame patys. Ką galvojame, sakome ir kuo tikime, tą ir gauname. Esame labai galingi! Nepaisant mūsų troškimų, gyvenimas yra toks, kokį nusibraižome. Pasaulis, kokį dabar matome, yra tiksliai toks, kokį jį visi kolektyviai susiprojektavome; ir taip visada.

Kiekvieno žmogaus evoliucijos pažanga visiškai priklauso nuo to, kaip giliai žmogus suvokia šią kūrimo sąvoką. Tik kai iš tiesų suprantame, kad savo mintimis patys kuriame savo gyvenimo įvykius, galime griebtis tokios disciplinos, kokios reikia, kad taptume tokiais pozityviais, kokiais tik galime būti ir kurtume tokį pasaulį, kokio norime.
Taigi, vienas iš reikalavimų, kuris yra esminė asmeninio pakilimo dalis, yra giliai suprasti šią koncepciją. Nepakanka vien apie tai kalbėti.Turime tuo gyventi ir tuo kvėpuoti. Jei giliai nesuvokiame, kaip savo mintimis kuriame savo pasaulį, tai ar gyvenimo įvykiai neatrodo mums atsitiktiniai ir chaotiški? Visata žino, kad esame galingi kūrėjai, taigi, nėra išlygų mūsų klaidoms. (Pažodžiui kiek kitaip: Visata daro prielaidą, kad mes žinome , jog esame galingi kūrėjai...) Pasaulis taip pat tiki, kad mes tą žinome, tad gauname tai, apie ką kalbame ir kaip galvojame. Taigi, galime rinktis kurti sąmoningai arba nesąmoningai. Paprasta, bet gilu.
Galbūt esate girdėję sakant: „ Du kaliniai žvelgė pro kalėjimo grotas. Vienas matė purvą, kitas – žvaigždes.“ Galimybė matyti – tokia pati, bet matymas visai skirtingas. Galima būtų sakyti, kad tie du žmonės egzistuoja paralelinėse tikrovėse. Kiekvienas matė tai, ko nematė kitas. Abu pasirinko matymo kryptį – savo likimą. Apibendrinant, galima pasakyti, kad vienas yra pakilimo kelyje, o kitas renkasi dar pasimokyti 3D pasaulyje. Noriu pabrėžti, kad nė vienas iš tų dviejų pasirinkimų nėra nei geras, nei blogas; nei teisingas, nei klaidingas. Vienas n ė r a geresnis už kitą. Kiekvienas turi teisę pasirinkti, kiek laiko nori skirti savo evoliucijai. Kitų aktorių jiems nepritrūks. Visada bus tų, kurie norės dalintis 3D patirtimi ir gauti pamokas kokioje nors planetoje. Tuo labiau, kad kai paliekame žemesniuosius planus, laikas išnyksta ir viskas, ką veikiame kitur nevyksta laike.
Žemėje yra keletas skirtingų realybės juostų. Taip buvo visada, bet po 2012 gruodžio 12, itin išryškėjo trys konkrečios juostos. Viena jų yra labai tanki ir apima tuos žmones, kuriems čia viskas yra blogai ir baisu – jie tiki, kad planetai ateina galas ir ji eina link susinaikinimo. Tai baime pagrįstas lygmuo.
Antroji juosta yra mišri – joje kai kurie dalykai matomi kaip „blogi‘, kiti – kaip „geri“.
O trečioje juostoje yra kylantys žmonės – jie lieka įsicentravę ir pusiausvyri, jaučia atsakomybę už savo mintis bei veiksmus, tiek savo, tiek ir kitų atžvilgiu, ir natūraliai supranta, jog jų mintys privalo kurti pozityvią šviesos tėkmę. Jie jau suvokia, kad net jei iš tolo pritariama bet kam, kas grindžiama baime, tai tuoj pat iššaukia jų vibracijų sutankėjimą ir šviesos sumažėjimą.

Dieviškasis Žemės pakilimo planas apima visas gyvenimo žemėje sritis, todėl įvairioms šviesos darbuotojų komandoms buvo numatyti skirtingi vaidmenys. Raktas, rodantis, kad atliekame savo vaidmenį yra tai, kad žinome ir jaučiame, jog tam tikra vieta mus traukia (jaudina) ir domina. Šis jausmas rodo, kad esame teisingame kelyje.
Kai kurioms komandoms tenka atsakomybė demaskuoti viską, kas daroma slaptai ir korumpuotai mūsų planetoje. Būtina viską ištraukti į dienos šviesą – tai didžiulė šių komandų atsakomybė. Jos su tuo susidorojo puikiai – šiandien turime jau 99,2% atskleistų atvejų. Demaskavimas dabar vyksta žymiai greičiau, nei kas suskumba ką atlikti slaptai.
Ką daryti, atidengus slaptą medžiagą? Vieno atsakymo nėra. Taigi, atskiri individai ar ištisos komandos turėtų vadovautis intuicija. Gali būti, kad reikalą teks tyliai išspręsti jiems patiems. O gal reikia informuoti nedidelę grupelę tam tikrų žmonių. Bet gali būti, kad kai kuri informacija turi būti plačiai paskelbta, kaip tą neseniai matėme vykstant su per Wikipedija nutekėjusia medžiaga. Kokį metodą bepasirinktume – jis turi būti pasirinktas teisingai. Jei tai nebus padaryta – jis nepasieks savo tikslo, ir tada gali sukelti daugiau bėdos nei naudos. Jei žmonės per daug apie tai ima mąstyti, jie gali nebejausti savo intuicijos. Arba kartais jie taip gali įsijausti į kokią dramą, kad nebevaldydami savo emocijų, ima pasakoti kam papuola. Tada jie gali nebesusigaudyti, kam iš tikrųjų tą informaciją buvo skirta išgirsti. Kartais per daug informacijos gali tiesiog priblokšti, ypač jei ji sudėtinga ir joje vartojami specialūs, žmogui nepsuprantami, terminai.
Yra būdas, kaip iš tikrųjų derėtų elgtis su atrasta informacija , būtent – su meile, be jokio šališkumo ir teisimo. Sakysite, kad tai neįmanoma , tačiau užtikrinu jus, kad tikrai įmanoma. Likite meilės erdvėje, be jokios baimės ar smerkimo, ir neperteikite jokios baimės kitiems, kalbėdami apie tai, ką slapto sužinojote. Kai tik prisirišate prie kokios nors minties ar rezultato, pasimetate ribotame 3D matyme. Galite pamiršti, kad į viską galima žiūrėti iš aukštesnės perspektyvos, ir kad jūsų vaidmuo yra tiktai demaskuoti ir informuoti, išlaikant savo galią ir įgalinant tuos, kurie tą informaciją priima. Esu girdėjusi žmones sakant, kad kartais klausosi tokių kalbėtojų, kurie nupiešia labai niūrias perspektyvas, tokias, kurios verčia juos pasijusti bejėgiais ir apatiškais. Tai ne tik sukuria karmines pasekmes kalbėtojui, bet sumenkina klausytojų galias ir faktiškai padeda tiems, kuriuos kalbėtojas bandė demaskuoti.
Grįžtant prie minčių temos, aišku, kad galime rinktis, kiek gyvenimų mums gali prireikti, kad nušvistume. Tai mūsų teisė. Renkamės savo pačių kelionę ir asmeninį pakilimo kelią, todėl pasirenkame ir mintis, kurios arba veda į grįžimą namo, arba į dar daugiau gyvenimų (žemėje) per kuriuos toliau mokomės ir išlyginame karminį balansą.
Tačiau taip pat esame ir Šviesos darbuotojai ir šiame vaidmenyje mūsų mintys ir veiksmai itin paveikia visą Žemę. Daugelis šviesos dabuotojų yra vadovai, gydovai ir mokytojai, kurių klausosi kiti ar jais seka. Labai lengva pasakyti „Na, ką reikėjo - pasakiau, o kaip jau jie darys – jų reikalas. Tegul patys jaučia, kas jiems atrodo teisinga“. Tai netinka! Tai - išsisukinėjimas. Teisybė, žmonės patys atsako už save, ir jei jie dar nesugeba įžvelgti tiesos ir patiki negatyvumu, patys ir patirs to pasekmes. Visgi, tai nesumažina mūsų atsakomybės arba karmos, kurią susikuriame, netinkamai ką perdavę. Jei iš tiesų dirbame atsakingai ir mums tikrai rūpi kiti žmonės, tą įrodome tuo, jog informaciją perduodame taip, kad jų neįbaugintume ir nesumažintume jų galių. Tai anaiptol nereiškia, jog visai negalime kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos reikia demaskuoti, bet tą reikia daryti pasikliaunant intuicija ( o jei nepavyksta, bent jau reikia patikrinti, ar jūsų perteikiama informacija tikrai teisinga ir tiksli.) Be to, ją reikia atskleisti tik tiems, kam privalu (neigiamus faktus) žinoti – o būna ir taip, kad vidinis balsas kartais pasako, jog niekam sakyti ir nereikia. Taigi, viską reikia perteikti taip, kad gaunančio žinią žmogaus šviesos vibracijos kiltų aukštyn, o ne smuktų žemyn. Ir dar vienas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Niekam nedera „daryti prielaidą“, kad kiti įžvalgiai priims tai, ką jūs jiems siunčiate. Taip gali būti arba ne. Atrodo, kad kuo žinomesnis jūs tampate, tuo mažiau žmonės naudojasi savo įžvalgų galia. Tame glūdi dar viena pamoka šviesos darbuotojams. Jūs nežinote, kokį supratimo lygmenį kiekvienas jūsų besiklausantis yra pasiekęs – tai tiesa net tuo atveju kai manote tą žinąs. Kaip žinia, dabar daug vaikų , kurie pabaigia daugiametes mokyklas, nesugeba taisyklingai rašyti ir nemoka gramatikos taisyklių. Daryti prielaidą/manyti (assuming), kad visi Šviesos darbuotojai yra pasirengę meistriškai veikti, gali užtraukti karmą ant jūsų pačių galvos. ( Čia Sandy pajuokauja, pasakiusi, kad nereikia pamiršti, jog žodis to assume gali būti išskaidomas į ass- u- me, o tai reiškia, kad manymas paverčia tave ir mane asilu. ( It makes ass out of u and me). Suprantame, kartais ir mes ką praleidžiame ar neperteikiame visos medžiagos optimaliausiu būdu, bet turime labai stengtis tą daryti kaip galima geriau.
Prisimenu, kadaise buvo tokia moteris, kuri garsėjo pasaulyje kaip puikus perdavimo kanalas (transliuotojas) iš aukštesnių lygmenų. Kai ji transliuodavo informaciją, tai visiškai „pasiduodavo“, kas, kaip visi žinome, užtikrina aukštą perdavimo lygį, kadangi tada perdavimo tikslumui netrukdo paties translliuotojo įsitikinimai. Susipažinau su ta ponia –labai maloni moteris – tačiau netrukus pastebėjau, kad kai ji nebetransliuodavo, jos ego perimdavo vadžias. Šiuo atveju tai nepasireiškė per savo svarbos pajautimą, bet per neužtikrintumą, baimes ir negatyvizmą. Jau ką išmokau, tą išmokau: jei norime savyje išlaikyti aukštas vibracijas, kad visada galėtume tiksliai priimti ateinančias aukštesnes tiesas, tai turime 24/7 būti sraute, išlikdami pozityvūs ir bešališki (atsitraukę/neprisirišę-detached). Žmonės, kurie priima informaciją gaunamą per patikimą transliuotoją, po to yra linkę tikėti, kad tuo asmeniu galima visada patikėti, ką jis besakytų. Minėta moteris veikė ne tik kaip perduodantis kanalas, bet taip pat vedė seminarus ir skleidė informaciją, gautą ne transliacijos metu, kuri buvo labai klaidinanti. Ji „dingo nuo scenos“ jau seniai – net Google paieška jos pėdsakų nesuranda, o, kaip žinome, Google pajėgia surasti ir sužinoti bet ką: galiu prisiekti, kad vieną dieną ten bus galima sužinoti, ką valgiau pietums! Man labai patinka Google.
Gerai žinome keletą labai garsių Šviesos darbuotojų, kurių darbas yra atskleisti mūsų planetoje vykdomus sąmokslus. Jiems tenka didelė atsakomybė ir – nors jie savo darbą atlieka vedami geriausių ketinimų - jų laukia nelengva karma, jei jie suklysta. Idealu būtų jiems, kaip ir mums visiems, kad tai, ką skleidžiame būtų taip nepriekaištinga, kad sugebėtume visada išlikti dieviškoje tėkmėje ir neprarasti dieviškojo vedimo. Tada mums pavyksta išjausti, ar visa medžiaga, kurią sužinome, yra tikrai tiksli, ar tik jos dalis yra teisinga, o galbūt aplamai viskas yra vien melas. Jei viduje nesugebame pasitikrinti kiek teisingas yra kito žmogaus perdavimas -transliacija gaunama kanalu - ir tą perduodame toliau, tai gali būti, kad skleidžiame visiškai neteisingą informaciją. Visi žinome, kad kasdien per šviesos darbuotojų tinklą sklinda netiksli ar net visiškai klaidinanti informacija. Su tuo susitvarkome pasitikėdami savo vidinu „matuokliu“ ir atmesdami viską, ką juntame esant mums neteisinga.
Jei pasirenkame tikėti tankia negatyvia energija, ji įtakoja mūsų aurinį lauką ir tą šviesą, kurią absorbuojame ir skleidžiame. O tai paveikia ir mus, ir kitus, ir net pačią Žemę. Taip pat tai atsiliepia mūsų meistriškumo lygiui ir tada neišvengiamai nebegalime taip gerai atlikti savo vaidmens, kaip galėtume. Jei dėl ko nors persiimame baime ir ją kaip nors paskleidžiame kitiems – žodžiais, veiksmai ar dar kitaip - tuo nepadedame nei jiems, nei savo planetai. O atgalinis poveikis mums patiems gali būti milžiniškas.

Prisimenu, kaip atvykome čia, kad padėtume Žemei pakilti. Prisimenu jūsų ketinimą, atlikus šį darbą, sugrįžti namo.
Žemės Motina jau pakilo – patikrinkite tą patys - jos čia jau nebėra! Ji iškeliavo 2012 gruodžio 21. Mes tai padarėme. Dabar Žemę saugo Kosminės Būtybės. Į Žemę atvyko nauji Šviesos darbuotojai ir įžengėliai, kad padėtų Žemės Globėjams ir žmonijai.
Pradinės Žvaigždžių sėklos ir pirmieji Šviesos darbuotojai dabar rengiasi iškeliauti. Aš ketinu vykti namo, kaip mes ir planavome. Labai džiaugčiausi matydama visą pradinę komandą, su kuria atvykau taip seniai, šventimo puotoje!
Žinau, kad visi ketinome sugrįžti namo, atlikę savo darbus. Pasiklausykite savo vidinės tiesos, kad tą pasitikrintumėte.
Užbaikime šį spektaklį visi kartu peržengę finišo liniją.
Mūsų laukia Liepsnos-Dvynės ir kiti pasauliai.
Kurkite savo tiesą Dievo Šviesoje,
SANDY STEVENSON.
www.lightascension.com/welcome.html


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos