TARNYSTĖОпубликовал: Ajjana, 28-08-2013, 18:42, литовский / Духовное, 5 741


Ir jos svarba 10:10 - SANDY STEVENSON
Įeiname į ypatingą laikmetį Žemėje. 2013 spalio 10 (10:10), Žemė bus prijungta prie itin milžiniškos naujos daugiadimensinės tarpgalaktinės ŠVIESOS MATRICOS, kuri apjungia daugelio galaktikų daugybę planetų ir nutiesia tiltus į visas dimensijas iki pat 7-tos. Šios Matricos sukūrimas yra vienas iš didžiausių Žemės ir žmonijos Pakilimo darbų.
Aš esu viena tų žmonių, kurie dirbame prie šios naujos Matricos (kūrimo – vert.) ir jos masto neįmanoma perteikti žodžiais. Po to kai 2012 gruodžio mėn. Žemės Motina Gaia pakilo, šis darbas yra vienas iš galutinių etapų, užbaigiančių Žemės f i z i n i o kūno ir ant jo esančių gyvybės formų, taip pat ir žmonijos, visišką pakilimą į 5 dimensiją. Ši Matrica suderina ir papildo Žemės įžengimą į seniai numatytą Aukso Amžių.
Tarp šių suderinimo faktorių bus ir tokie, kurie atvers Žemei galimybes, užtikrinančias laisvą judėjimą tarp tų daugybės kitų galaktikų planetinių sistemų rasių, kurios yra panašaus vibracinio dažnio; jie atvers kelią laisvam Galaktinės Šviesos kosminių flotilijų judėjimui, tame tarpe ir Aštaro Komandai; taip pat jie įgalins ir elementalių bei devų pasaulius lengvai keliauti per dimensijas; jie leis, prireikus, naujiems Žemės Globėjams skubiai pasikviesti papildymą (pagalbą) iš aukštesnių dimensijų, kad šie padėtų atlikti tam tikrus darbus svarbiuose žemės punktuose. Šios Matricos sukūrimas suaktyvins žmonių ląsteles ir DNR gijas, o to pasekmė - didelis žmonijos sąmoningumo šuolis; ženkliai palengvės suvokimas – atsivers aukštesniųjų planų egzistavimo faktas. Ji įgalins kiekvieną žmogų, pasiekųsi tam tikrą vibracinį dažnį, laisvai judėti į aukštesnes dimensijas ir atgal savo šviesos kūnu ar net fiziniu kūnu, jei šis bus transmutavęsis į aukštesnes vibracijas; taip pat ji atveria galimybes bet kuriam Žemės žmogui, esančiam arti nušvitimo, lengviau judėti link 7 dimensijos. Be to, ši Matrica ištirpdo tarpdimensinius barjerus, todėl žmonija galės pamatyti bei suvokti kitų dimensijų buvimą. Tai reiškia, kad kiekvienam atsivers galimybė tai matyti, jei tik jie patys pajėgs priimti ką matys. Daugybė žmonių, kurie jau artėja prie aukštesnių dimensijų vibracinio dažnio, ims matyti tokius dalykus, kokių dabar dar nesugeba matyti. Suprantama, kad yra ir nemažai tokių, kurie šiuo metu patirtų didelį šoką, jei staiga imtų matyti kitas dimensijas. Jiems dar neatėjo laikas tą matyti – aukštesnieji pasauliai visai nesiekia sukelti širdies smūgių! Taigi, su tokiais bus elgiamasi atsargiau: nors gali kiek keistokai nuskambėti (o kas gi čia skamba ne keistai?!), bet tokiems žmonėms bus nuleista ir įtvirtinta tam tikra Holograma, kuri jiems bus tarsi koks tiltas, atsargiai vedantis į kitą realybę. Kiek aš suprantu, iš šios Hologramos sklindantis šviesos dažnis, kuris taps žmonijai prieinamas, ženkliai padės tirpinti baimės sąmonę, taip ilgai trukdžiusią žmonijai evoliucionuoti į besąlyginę meilę –ko jau taip seniai laukiama – ir kartu gims daug supratingesnis dieviškosios esmės, slypinčios kiekvienoje Būtybėje, pajautimas.Tai suteikia galimybę Kolektyvinei Žmonijos Sąmonei padaryti milžinišką šuolį Pakilimo procese.

Šį tikslą visatoje padeda įgyvendinti daugybė jau Pakilusių (sąmonėje) Būtybių, Kosminių Meistrų ir kosminių flotilijų, prie kurių prisideda nesuskaičiuojami būriai Žemėje esančių Šviesos darbuotojų, ypač tų, kurie ne taip seniai atvyko į mūsų planetą, ETs ir įžengėliai. Žvaigždžių sėklos ir Šviesos darbuotojai, kurie jau nuo neatmenamų laikų inkarnuojasi Žemėje, taip pat į tai įsitraukę, tačiau jų pagrindinis darbas tą dieną – 10:10 - yra laikyti Šviesą tuo metu kai naujoji Matrica bus įtvirtinama į Žemę. Tai ypač svarbu.

Dauguma Šviesos darbuotojų jau gyvena paklusdami Visatiniam Tarnystės dėsniui. Šiuo atžvilgiu jie jau veikia 7 –je dimensijoje. Tačiau yra ir tokių, kurie dar nėra visiškoje dermėje su šiuo dėsniu, nes kartais „tarnavimas sau“ vėl paima viršų. Ši žinia skirta būtent tiems Šviesos darbuotojams, kurie labai trokšta tarnauti kitiems, bet dar nėra galutinai „ten“ . Mums kartais gali atrodyti, kad jau esame pasiekę tą tikslą, nes jaučiame savyje stiprų ketinimą padėti. Šiuo atveju būtų pravartu pasitikrinti: susitelkite į savo giluminį tiesos pajautimą ir paklauskite, ar tikrai jau esate toje erdvėje – gal jums trūksta labai nedaug. Truputėlis daugiau pastangų tikrai padės atsidurti reikiamoje erdvėje.

Visatinis Tarnystės dėsnis nukreiptas į mūsų gebėjimą atidėti į šalį asmeninius interesus ir skirti savo energiją aukštesnės gerovės kūrimui visiems. Šviesos darbuotojų troškimas ir sugebėjimas tarnauti prabunda kartu su savo vaidmenens čia ir dabar suvokimu. Prabudimas įvyksta, kai paleidžiame savo žemesniojo ego rūpesčius ir išplečiame sąmonę, susijungdami su aukštesniu sąmonės lygmeniu. Susiderinimas su šituo dėsniu reikalauja tikslingų pastangų, išminties ir sugebėjimo dirbti be prisirišimo.
Nepakanka turėti gerų ketinimų – darbai turi atitikti žodžius.(to walk the talk). Būtina remtis intuicija, nes galime ir suklysti, manydami, kad užsiimame tarnavimu, kai iš tikrųjų žemesnysis aš laukia pripažinimo arba pramogos sau. Ego lengvai gali pakliūti į tokius spąstus, trokšdamas tapti didvyriu. Galime tarti, kad suteikiame žmonėms pagalbą, bet jei tai nedaroma intuityviai, mūsų pagalbos būdas gali tik sutrukdyti jiems gauti vertingas augimo pamokas. Pavyzdžiui, galime pasijusti kilniai pasielgę, padėję senam žmogui pereiti gatvę, tačiau, jei būtume pasiklausę savo intuicijos, gal ji mums pasakytų, kad tas asmuo būtų įgavęs daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, perėjęs be mūsų pagalbos. Toks mūsų veiksmas nederėtų su tarnyste, o gal net sukurtų karmą.
Be abejo, visai nėra egoistiška pakankamai pasirūpinti savimi, idant galėtume produktyviai tarnauti kitiems. Jei nekreipsime dėmesio į savo poreikius, išeikvosime savo energiją ir nepajėgsime tarnauti kitiems. Išvalome savo karmą tada, kai tarnaujame tikrai negalvodami, ką iš to gausime. Tik atlikdami tokią nesavanaudišką tarnystę, tampame švariais dvasios laidininkais. Tada esame palaikomi aukštesnių energijų, kurios ima veikti per mus taip, kaip negalėjome anksčiau to net įsivaizduoti. Bet tai įvyksta tik tada, kai iš savo kelio patraukiame ego.
Kaip žinome, visatoje didžiulis vaidmuo tenka matematikai. Tam tikriems įvykiams realizuotis dažnai reikalingas atitinkamas matematinis žmonių skaičius. (Prisiminkime Baltijos kelią – vert.) Netgi dabar vyraujanti Žemėje tikrovė priklauso nuo to, kiek žmonių šiuo metu ja tiki; jų mintys ir tikėjimas kuria ją tokią. Tam tikras žmonių skaičius leido, kad ši Matrica būtų sujungta su Žeme.
Štai ir priėjome prie paties svarbiausio šitos žinios punkto: susiderinimas su šia Matrica yra palaima, bet ją reikia užsitarnauti. Arkangelas Metatronas nurodo, jog norint, kad ir toliau vyktų Žemės visiškas susiderinimas su šia Matrica, yra reikalingas tam tikras skaičius Šviesos darbuotojų, kurie veiktų 7-tos dimensijos vibracijų dažniu. Šiuo metu šio matematiškai reikalingo skaičiaus dar nėra. Kai susideriname su Visatiniu Tarnystės dėsniu, atsirandame toje erdvėje.
Šviesos koeficientas, reikalingas funkcionavimui 7-je dimensijoje, yra gan aukštas ir jo labai staigiai nepasieksit. Bet jei koks nors žmogus yra arti to lygmens, tuo atveju galima labai greitai pasiekti reikiamą lygį –per akimirką. Raktas į tai – susitelkimas ir ketinimas. Jei jaučiate, jog esate arti to ir norite žengti dar vieną žingsnį, galite paprašyti 7 dimensijos Pakilusių Šviesos Meistrų pagalbos. Jie laukia jūsų kreipimosi.

Sandy Stevenson
www.lightascension.com/arts/ServiceToOthers.htm


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos