Medžiagos per 03.10.2013 » Savęs Pažinimas

A. Palienko.


Ukrainoje ir toli už jos ribų žinomas lektorius Aleksandras Palienko gimė 1969 metais.

Aleksandras Palienko

ĮrašėGintaras- Įrašyta29 Balandžio 2013

Dėkoju skaitytojui, kuris pabandė sulietuvinti didelę Aleksandro Palienko paskaitą „Kelias į save“. Užjaučiu, nes savo kailiu žinau, kad šio oratoriaus kalbėjimo stilius sunkiai pasiduoda bet kokiems vertimams. Jo mintys lietuviškai sunkiai dėliojasi. Atrodo, kad rusiškai prasmė yra aiškesnė, o išvertus dalis būsenos dingsta. Todėl daug kur liko rusiškos sakinių formuluotės (parašytos lietuviškai) nes kitaip prapuola esmė. Tačiau atliktas be galo didelis darbas, todėl patekime šios paskaitos stenogramos lietuvišką versiją svetainės skaitytojams. Gal būt kam nors bus naudinga.Į viršų