Trys svečiai » Savęs Pažinimas

Trys svečiai

Trys svečiai

Moteris išėjo iš savo namų ir pamatė kiemelyje prie gatvės
tris senukus su ilgomis baltomis barzdomis. Ji nepažino jų, bet tarė:
"Tikriausiai, mes nepažįstami, bet jūs, ko gero, alkani. Prašau, užeikit į namus ir pavalgykit."
"O vyras namie?",- paklausė jie.
"Ne",- atsakė ji. "Jo nėra."

"Tada mes negalime užeiti", atsakė jie.

Vakare, kada jos vyras grįžo namo, moteris papasakojo, kas nutiko.
"Eik ir pasakyk jiems, kad aš namie, ir pakviesk juos į vidų!",- pasakė vyras.
Moteris išėjo ir pakvietė juos.
"Mes negalime užeiti visi trys", atsakė jie.

"Kodėl gi?", nustebo ji.

Vienas iš senukų paaiškino:
"Jo vardas - Turtas",- tarė jis, rodydamas į vieną iš savo draugų.
"Šito vardas - Sėkmė, o mano vardas - Meilė".
Po to pridūrė:
"Dabar eik namo ir pasitark su vyru, kurį iš mūsų jūs norite matyti savo namuose".
Moteris nuėjo ir papasakojo vyrui viską, ką išgirdo. Jos vyras labai apsidžiaugė.
"Кaip puiku!",- tarė jis.
"Jeigu jau reikia nuspręsti,- pakvieskim Turtą. Tegul įeina ir pripildo mūsų namus turtais!"
Jo žmona paprieštaravo: "Brangusis, kodėl mums nepakvietus Sėkmės?"
Jų dukrelė, sėdėdama kampe, viską girdėjo. Ji pribėgo prie tėvų su savo pasiūlymu:
"O gal geriau mums pasikviesti Meilę? Juk tada mūsų namuose įsiviešpatautų meilė!"
"Sutikime su mūsų dukrele",- pasakė vyras žmonai.
"Eik ir paprašyk Meilės tapti mūsų svečiu".
Moteris išėjo ir pasiteiravo trijų senukų:
"Kuris iš jūsų Meilė? Užeikite į mūsų namus ir būkite mūsų svečiu".
Senukas, vardu Meilė, pasuko link namo. Kiti du senukai nusekė paskui jį.
Nustebusi moteris paklausė Turto ir Sėkmės:
"Aš pakviečiau tik Meilę, kodėl gi jūs einate iš paskos?"
Senukai atsakė: "Jeigu jūs būtumėt pakvietę Turtą arba Sėkmę, kiti du būtų pasilikę gatvėje, bet kadangi pakvietėte Meilę, tai kur ji eina - mes visada sekame iš paskos.
Ten, kur yra Meilė, visada yra ir Turtas, ir Sėkmė!!"

TODĖL AŠ JUMS LINKIU:
- Jeigu grauš širdgėla – linkiu ramybės ir atleidimo.
- Jeigu apims abejonės – linkiu pasitikėjimo.
- Jeigu nuvargsi ir pasijusi išsekęs – linkiu supratimo, kantrybės ir atgaivos.
- Jeigu apims baimė – linkiu meilės ir didvyriškumo.
Dabar gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų:
1) uždaryti šitą puslapį arba
2) pakviesti Meilę, pasidalindamas šia istorija su tais, kurie tau rūpi.
Tikiuosi, pasirinkai antrą variantą.
Ir mano variantas – Nr. 2, nes tu gavai šiuos palinkėjimus!
Trys svečiai

Jeigu tu su visu rimtumu priimi meilę, tai ir ji su visu rimtumu priims tave.
Viskas LABAI paprasta :)
Meilės Jūsų namams !

is ineta

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų