“Pėdsakai ant grindų” » Savęs Pažinimas

“Pėdsakai ant grindų”

“Pėdsakai ant grindų”


(Pedsakai ant grindų - kai subtiliuosiuose - mentaliniame ir emociniame kūne blokai jau ištirpę, tačiau atmintis materijos ląstelėse dar likusi)

Dabartiniu metu, žmonių pasąmonėje pasireiškia DNR gijų atmintis “pėdsakai ant grindų” - senieji archetipai: “aukos”, “kankintojo”, “teisėjo”, “Prokuroro”, “manipuliatoriaus”, “diktatoriaus”, “Jėzuitio”, “Inkvizitoriaus”, “Teroristo”. Laukiniu, bepriežastiniu galvos skausmu, parodomos, išryškinamos energijos, turinčios savyje labai subtilias draudimų programas, įdėtas į pasąmonę. Tai energijos vienatinio archetipo - “pirmapradžio žynio”, pavirtusio į Antikristą ir jo draudimų programos.

PRAKTIKA, ŠIŲ ENERGIJŲ TRANSFORMACIJA

Susijungus su tikrąją esme savyje per sąmoningą kvėpavimą, skaitykite eiles ir stebėkite vidinius pojūčius kūne.

Iškilus reakcijai, skaitykite žodžius kelis kartus, kol viduje netaps tylu, kol nebebus rezonanso. Tai viena iš programų, kurią ištarus, ji yra transformuojama.

Gilus įkvėpimas-iškvėpimas, kvėpuojame ir skaitome:


“Žmogau, tau įsakau:

Nedrįsk be manęs kurti!

Nedrįsk gyvenimo šviesa būti.

Tiktai aš visą pasaulį valdau!

Tiktai aš kuriu ir statau

Jūs niūrūs UGNIES nešėjai

Visa siela nekenčiu jūsų

Ir daug daug tūkstančių metų

Aš dariau viską, kad jus sunaikinčiauAš dėl jūsų kūriau melagingos šviesos pasaulius

O tiem, kas vis tikėjo

Buitį neįtikinamai apsunkinau

Ir atėmiau gyvenimą daugybei.”

Ir poto užduokite sau klausimą: "Kodėl turiu tau paklusti? Dėkoju, kad priminei man apie pasirinkimą. Aš, Žmogus, reknuosi Absoliuto sąmonę savyje.

Vienatinis Archetipas, Žemiškasis pirmapradis žynys, praranda savo galią žmogui tuomet, kai Jūs, Žmogus, SĄMONINGAI susijungiate su Vaiko - žmogaus Dievo sąmone savyje (Absoliuto sąmonės kibirkštis).


KAIP JUMS NAUJAME PASAULYJE PRADĖTI NUO NULIO IR LEISTI (arba neleisti) IŠDRĮSTI - KURTI - SAVO NAUJĄ PASAULĮ, PATIKĖJUS SAVIMI ŽMOGUMI-DIEVU (arba nepatikėjus)


Baisu?

Jeigu sąžiningai - taip.Baisu patikėti savimi iki galo, SAVIMI STATYTOJU - KŪRĖJU….

Juk kiekvieno žmogaus intelekte, netgi to, kuris mąsto naujai, yra dalelė, kuri beviltiškai bijo prarasti Meilę ( iliuziją to, kad išoriniame pasaulyje ją myli už tai, jog ji atitinka standartus, esanti įsitikinimų nelaisvėje - kas jeigu ji taps savimi - kita, TOKIA, KOKIA JI YRA IŠTIESŲ, ją atstums, smerks, teis, pažemins, išniekins, priklijuos “raupsuotosios” arba “nenormalios” etiketę ir ego tų, kurie mato jos kitoniškumą, bet neleidžia sau būti savimi, padarys viską, kad tas individas, kuris išdrįso paskelbti apie savo skirtingumą, pavirstų į nieką ir patikėtų, kad jis menkysta, arba dar yra “pedsakas ant grindų” - DALIS ATMINTIES VIENATINIO KOLEKTYVINĖS PASĄMONĖS MĄSTYMO LĄSTELĖSE, kuris per įdėtą programą, gimdančią baimę, neapykantą, kerštą žmonėse, vertė (ir dabar vis dar tai daro žmonėms to nepastebint) ŽMONES Į NEŽMONES. Tai Archetipai trys viename “Jėzuitas-inkvizitorius-teroristas” esantis kolektyvinės vienatinės pasąmonės intelekte. Jis vis dar tęsia manipuliavimą žmonėmis.VALDYMO PROGRAMA ĮDĖTA Į PASĄMONĘ, PASIREIŠKIA PER TEISIANČIAS MINTIS, ĮVAIRIUS ĮSITIKINIMUS, NEPASITENKINIMO REAKCIJAS, SUSIERZINIMĄ, PYKTĮ, BAIMĘ, SKAUSMĄ, NEAPYKANTĄ, NESĄMONINGĄ KERŠTĄ SAU, KITIEMS. PAMAČIUS ŠIAS REAKCIJAS SAVYJE IR PASAKIUS JOMS “STOP”, JŪS JAU TAMPATE NUO JŲ PUSIAU LAISVAS.
Ką daryti toliau?

TIESIOG PADĖKOTI UŽ TAI, KAD JUMS, ŽMOGUI, ŠITOS SITUACIJOS, ŽMONĖS, JŪSŲ REAKCIJOS PRIMINĖ APIE TAI, KAD DABAR PAT JŪS TURITE GALIMYBĘ SĄMONINGAI PASIRINKTI - likti sename mąstyme (leisti sau iš įpročio pykti, kaltinti kitus arba save) arba PRIPAŽINTI SAVYJE DIEVO SĄMONĖS BUVIMĄ - ŠVIESĄ = IŠMINTĮ = BESĄLYGINĘ MEILĘ, SUSILIETI SU DIEVO SĄMONE SAVO ŠIRDYJE, PROTU, INTELEKTU IR KARTOJANT SAVO GIMTĄJA KALBA “DĖKOJU”, “MYLIU” PADĖTI TIKROSIOS ESMĖS DVAISIAI JUMYSE TRANSFORMUOTI ŠĮ ARCHETIPĄ. Kaip ilgai tai kartoti? Kai pajausite širdyje TAIKĄ, DĖKINGUMĄ, TYLŲ DŽIAUGSMĄ, SIELOS IR KIEKVIENOS LĄSTELĖS VIRPULĮ, Tuomet ir nustokite dėkoti ir kartoti žodį “MYLIU”.

TOKIU BŪDU JŪS ATNAUJINSITE SAVO VIDINĘ BŪSENĄ, PRIPILDYSITE PASĄMONĘ TIKRĄJA ŠVIESA, O TAI REIŠKIA, KAD PERRAŠYSITE SAVO SENĄJĮ GYVENIMO SCENARIJŲ DRAMOSE, TRAGEDIJOSE Į NAUJĄ - GYVENIMĄ GAUSOJE, MEILĖJE, HARMONIJOJE, PILNATVĖJE. SAVIPAKANKAMUME.

Per šį laikotarpį išryškėjo dar keletas archetipų “Nekrofilas”, “Vaikas budelis”, jie pradirbami tokiu pačiu principu kaip ir prieš tai minėtos iškreiptos energijos.
Lėja

2015.09.25
Vertimas:Dovilė.

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų